VTV làm phim về cuốn sách Tinh hoa Hà Nội của nhà văn-nhà báo Mai Thục