LÊ PHƯƠNG CHÂU

 • Lê Phương Châu
 • Sinh năm 1944 tại Nha Trang
 • Cựu học sinh Võ Tánh, Nữ Trung Học .
 • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

 • Tình Khúc Mưa Tháng Năm 1969
 • Thơ Lê Phương Châu. 1972
 • Nắng Hát Chiều Đông 2006 (nhà xuất bản Thanh Niên)
 • Mây Trắng Đầu Non 2008. ( nhà xuất bản Thanh Niên)
 • Cùng Tử Ca 2012 (nhà xuất bản Thanh Niên)
 • Một Khắc Trăm Năm. 2013 (in tại California Mỹ)
 • Như Dòng Sông Trôi Xa. 2013 (nhà xuất bản Hội Nhà Văn)
 • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI • CƠN ẨM ƯỚT MÙA ĐÔNG
 • TIA NẮNG THEO CHÂN
 • PHỐ  NÚI  TÔI  VỀ !!!
 • BÊN  DỐC  TÌNH  XUÂN
 • TÌNH  CỜ
 • BÓNG  CHIỀU
 • SỚM  MAI  NHỚ  AN  GIANG
 • NẮNG  HẠ  BÌNH  KHÔ  RƯỢU
 • QUAY  ĐẦU  NHÌN  TÔI
 • ĐỒNG  VỌNG  - ĐỒNG  THANH
 • TRẦM  TỊCH
 • HÌNH  NHƯ  LÀ  !
 • NGÀY  MỚI  THÁNG  TƯ
 • NẮNG  CHÁY
 • Chưa Rời Canh Mộng
 • Dòng  Sông  Về   Với  Biển
 • ĐƯỜNG  SANH  TỬ - ÁNG  MÂY  BAY
 • BỨC  PHÙ  ĐIÊU  THÁNG  TƯ
 • NÉT  BUỒN  SỚM  MAI
 • GÓC  BUỒN  THÁNG  TƯ
 • NẮNG  THÁNG  BA
 • ĐÈN  VÀNG   RU  BÓNG  NGỦ
 • NGÀY  BUỒN  KHÔNG  NẮNG
 • CÙNG  TA  GIÓ  THỞ
 • RỰC  SÁNG  ĐỒI  SAO
 • LUNG  LINH  TRĂNG  SAO
 • TÔI  VỀ  MÊNH  MÔNG
 • CHIỀU  NGANG  BÓNG  NÚI
 • RỚT  ĐẨM  HƯ  VÔ
 • ĐÔI  BỜ  HƯ  THỰC
 • VẼ LỐI ĐI VỀ
 • MẶC  KHÁCH
 • LƯỚT  NHÌN
 • TỎ  TÌNH  LỜI  CHUÔNG  GIÓ
 • BÌNH  THƯỜNG
 • KHỞI  SẮC  THIÊN  THU
 • VÔ  TÂM
 • CÓ  KHÔNG - KHÔNG  CÓ
 • Một Nơi Đến - Một Nơi Về
 • Duyên  Thu
 • CƠN  GIÓ  LỐC  VÙNG  CAO
 • MÀN KỊCH CÂM
 •  HOANG TƯỞNG    
 •  THEO  MÀU  SƯƠNG  KHÓI   
 •   KHỞI  ĐẦU   
 •  CHỜ  XUÂN  
 •   NGẮM  MÂY  MÙA  XUÂN 
 •   CƠN  MƯA  THỜI  GIAN  
 •   QUÁN TRỌ ĐÊM XUÂN  
 •  Thắp Nến Mùa Đông  
 •  Ru Tình Xa  
 •  ĐỈNH CAO MÙA XUÂN  
 •  NHƯ LÀ SƯƠNG LẠNH 
 •  DẤU CHÂN GIÓ NGƯỢC 
 •  BẤT CHỢT NHÌN TÔI 
 •  THỨC TĨNH TRĂM NĂM 
 •  ĐẤT TRỜI THÊNH THANG
 •  NGÀY HÈ 
 •  TRÔI NẮM TRO TÀN ! 
 •  MÙ KHƠI 
 •   TỊNH CƠN MÊ 
 • TÌNH XA  
 •  CƠN TRƯỜNG MỘNG
 •  CHÀO BUỔI SÁNG
 •  ĐƯỜNG CHÂN TRỜI MÂY THU
 •  CHẠM BÓNG MÂY NGÀN
 • CHÀO TÔI - CHÀO THINH KHÔNG 
 • LỜI TÍM KHÔ 
 •  DẠT DÀO CƠN LẠNH CUỐI NĂM
 •  CHẮP CÁNH MÙA XUÂN
 • KHÚC TẦM XUÂN 
 • VỰC XOÁY THỜI GIAN 
 • NGÀY TRỞ VỀ 
 • VỀ QUA
 • VỀ NƠI TA ĐẾN - ĐẾN NƠI TA VỀ
 • BÓNG MÁT DÒNG SÔNG
 • TRỐNG VẮNG ƯỚC MƠ
 • ĐÊM NGHE GIÓ THỞ
 • TẢN MẠN MÙ SƯƠNG
 • HẸN TÌNH VÔ LƯỢNG
 • DẤU BÓNG QUA THỀM
 • BIỆT KHÚC HỪNG ĐÔNG
 • ÂM CHUÔNG PHỔ ĐỘ
 • BUỔI SÁNG NHÌN RA
 • KHÚC DẠO ĐẦU