© VIỆT VĂN MỚI
NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI
THÀNH PHẦN BIÊN TẬP


 
. Thành Lập : Từ Vũ .
. Chủ Biên : Từ Vũ .
. Phụ Tá Chủ Biên : Việt Duy .
. Âm Nhạc : Minh Điền .
. Trình Bầy : Jean Marie & Emilie Carlier .
. Phát Triển : Nguyễn Thị Dị .
. Kỹ Thuật : Việt Thường & YVan .

* Triệu Từ Truyền (ViệtNam) * Bích Ngọc (ViệtNam) * Trần Hậu (ViệtNam) * Thái San (ViệtNam) * Từ Dương (Canada)*
* Võ Tấn (Việt Nam) * Vũ Tây Giang (Anh) * Nguyễn Mai * Nguyễn Thị Dị (Pháp) * Từ Vũ (Pháp) * Việt Duy (Pháp)*


Việt.Văn.Mới thành lập ngày 18. 8. 2004 tại Pháp

Việt Văn Mới là một tổ chức văn học tư nhân không làm thương mại, không liên quan và không nhận tài trợ của bất cứ cá nhân, chính quyền, tổ chức, bè đảng, phe nhóm, ... chính trị, xã hội, văn hoá ... nào trên thế giới. nào trên thế giới.

 
TRANG CHÍNH THƠ & NHẠC ĐOẢN VĂN TRUYỆN NGẮN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC KỊCH NGHỆ ẤN PHẨM NHẬN ĐỊNH LIÊN KẾT