TIỄN DẶN NGƯỜI YÊUTHÁI DOÃN HIỂU

© Tác Giả Giữ Bàn Quyền.
. Cập nhật ngày 21.07.2011 theo nguyên bản do nhà thơ Nguyễn Khôi chuyển .
. ĐĂNG TẢI LẠI VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN : NEWVIETART.COM .