TÁC GIẢ VÀ TÁC PHẨM
TRƯỜNG CA VIỆT NAM[Trích bản thảo sách “Một cách tìm hiểu trường ca Việt Nam]

Vancouver – cập nhật 16/2/2011
© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản do tác giả gởi từ Vancouver - Canada ngày 17.02.2011.
. Trích Đăng Lại Vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com.