THUẬT HOÀICÙ AN HƯNG


  Phiên

  Cố quốc âm tín tuyệt
  Tha hương trù lữ hi
  Cử đầu vọng thanh sơn
  Ngô sinh tương an qui

  Thanh sơn mặc vô ngữ
  Đăn kiến thu vân phi
  Tà dương phục tây đọa
  Thán túc yểm kinh phi

  Thử thân như cô bổng
  Khứ quốc thập dư tái
  Tứ cố vô tương thân
  Đăng cao vọng thiên hải

  Hàn mai địch sương tuyết
  Thị hữu kinh cốt tại
  Bạch phát tử thiên nhai
  Ngô tâm chung bất hối

  Quốc thù bất khả phục
  Thiên đạo lương du du
  Đồ tương thất xích thân
  Tái thử bách niên ưu

  Thiên xích khốn ngược diễm
  Sơn xuyên đại hàm tu
  Hàn đăng phủ kiếm tọa
  Phong vũ minh cao thu

  NGUYỄN THƯỢNG HIỀNDỊCH BẢN


Cố quốc tin tức bặt
Tha hương bạn hiếm thay
Ngẩng đầu trước non xanh
Về đâu tấm thân này

Non xanh tuyệt nhiên lặng
Chỉ thấy mây thu bay
Vầng dương phía tây lặn
Cổng khép hận dăng mây

Cuôc đời đang phiêu bồng
Bỏ nước chục năm chẵn
Nhìn khắp không ai thân
Biển trời bước lên ngắm

Mai già chống sương tuyết
Vốn cậy sương cứng nặng
Tóc bạc chết ven trời
Lòng ta không hối tiếc

Thù nước không trả nổi
Đường trời thăm thẳm sao !
Sẵn thân bảy thước đây
Quyết gánh vạn lo âu

Lê dân ! Lửa bạo tàn
Giang sơn ! Thẹn xiết bao
Bấc tàn ngồi tuốt kiếm
Mưa gío động trời cao .

CÙ AN HƯNG


© Tác giả giữ bản quyền.
. Theo nguyên bản trong "Khúc Đoạn Đi Qua" do cố văn sĩ Nguyễn Mai chuyển,
Từ Vũ đánh máy và Cập nhật lần thứ 1 tháng 08.2004 trên vietart.voila.fr .
. Đã đăng trong Văn Tuyển - tuyển tập nhiều tác giả - số 4 tháng 5.1996 do nxb Văn Nghệ tp HCM phát hành.
. Cập nhật lại ngày 15.9.2010 .