Nguồn Gốc Việt Nam Của Tên 12 Con Giáp

- Hợi gỏi cúi/Heo (phần 5A)-

Chân thành cáo lỗi cùng tác giả và độc giả
nếu những chữ Tầu (Hán) không thể hiện ra được theo ý muốn của NVA


© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật ngày 26.07.2011 theo nguyên bản của tác giả gởi từ Úc Châu .
. Xin vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com khi trích đăng lại.