Paul Berg Walter Gilbert Frederick Sanger
P. BERG                             W. GILBERT                 F. SANGER      

F. SANGER, P. BERG, W. GILBERT
GIẢI NOBEL HÓA HỌC 1980

Nhà sinh hóa Anh Frederick Sanger thuộc trong số rất ít (Marie Curie, Linus Pauling und John Bardeen) người hai lần nhận giải Nobel: Lần thứ nhất là Nobel hóa học năm 1958 cho công trình nghiên cứu giải thích cấu trúc của insulins của ông. Lần thứ hai năm 1980 cũng là Nobel hóa học cùng với Paul Berg và Walter Gilbert .

Walter Gilbert sinh ở Boston năm 1932, học Đại học Vật lý và Toán học ở Đại học Havard và Cambrige trong những năm 60. Walter Gilbert nghiên cứu về sự phân thứ tự những base của ADN và hoàn chỉnh phương pháp sử dụng được cho cả vòng xuắn đơn và vòng xoắn kép. Ông là tác giả những công trình nghiên cứu về việc xác định trình tự của mã di truyền

Paul Berg sinh năm 1926 ở New York, từng làm việc ở Đại học Tổng hợp Western Reserve, Đại học Tổng hợp Stanford, Đại học Tổng hợp Washington của Sain Louis, nghiên cứu cơ bản về axit nucleic, về công trình tổng hợp ADN

Nhà sinh hóa Anh Frederick Sanger sinh ngày 13. August 1918 ở Rendcombe thuộc Gloucestershre Cha ông là bác sĩ. Ông học ở Trường trung học Bryanston. Thời đó, sinh vật học là môn thời thượng. Năm 1939, ông tốt nghiệp cử nhân. Cũng năm 1939, Sanger tiến hành ở Cambrige những nghiên cứu về Hóa sinh học.Năm 1843 ông bảo vệ tiến sĩ với đề tài „Tác dụng trao đổi chất của lysine“ Năm 1951 ông làm việc ở Học viện nghiên cứu y học Cambrige. Năm 1955, ông nghiên cứu cấu trúc các protein và xác lập cấu trúc của phân tử insulin. Insulin có chức năng, chuyển hóa carbohydrate thành monogloucose đơn giản cũng như điều tiết mức độ của monogloucose trong máu. Người không đủ insulin sẽ mắc bệnh tiểu đường. Phát hiện ra cấu tạo của insulin có tiếng vang trực tiếp trong lĩnh vực sinh vật học phân tử. Người ta thấy: DNA khiến RNA chế tạo protein.

DỪNG ĐÚNG LÚC ĐỂ TRÁNH ...

Việc trao giải Nobel lần thứ hai năm 1980 cho Sanger là sự thừa nhận đối với cuộc cách mạng sinh vật học trong 10 năm của Sanger, Berg, Gilbert: Khả năng giải mã DNA. Việc insulin của người được gắn vào vi khuẩn (năm 1982) trở thành tiền lệ cho kỹ thuật tái tạo DNA. Sanger nghỉ hưu ở tuổi 70. Ông về gần Swaffam Bullbeck sống cùng vợ con trong hoa viên của gia đình, Ông cho rằng:

- Mình đã lên đến đỉnh cao của sự nghiệp, nếu cứ tiếp tục có thể xảy ra tình trạng râu ông nọ cắm cằm bà kia._____________________________________________________________© Tác giả giữ bản quyền .
. Cập nhật trên Newvietart.com ngày 29.11.2010 theo bản gởi của tác giả từ Sài Gòn.
. Đăng tải lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com