ALFRED BINET
(1857- 1911)

Nhà tâm lý học Pháp Alfred Binet sinh ngày 8 tháng 7 năm 1857 ở Nice. Cha và ông nội của ông đều là bác sĩ nội khoa.
- 1872, Binet thi vào Trường trung học Lycee Louis – Lepanto-Grand danh tiếng và tốt nghiệp năm 1875 , học Luật và nhận bằng luật học năm 1878. Học xong ông làm việc ở Thư viện quốc gia Pháp (Bibliotheque Nationale).
Hồi đó tâm lý học là môn học mới thịnh hành ở Pháp, Anh, Đức. Binet thích thú ngành này, học Tâm lý học và tốt nghiệp với bằng khoa học tự nhiên năm 1894.
- 1882, ông làm việc ở Phòng thí nghiệm của Jean Martin JeanCharcot, nghiên cứu bệnh điên 7 năm liền.
Năm 1886, ông cho xuất bản sách nghiên cứu về nguyên lý liên tưởng Tâm lý học suy lý (La psychologie du raisonnement).
- 1892, ông làm việc ở Phòng thí nghiệm sinh lý học và tâm lý học (mới thành lập) ở Đại học Paris. Sau khi Henri Beanis qua đời, Binet trở thành người phụ trách Phòng thí nghiệm cho đến khi ông qua đời. Binet nghiên cứu, phát triển phương pháp suy đoán quá trình trí lực cao cấp.
Năm 1895, ông cho ra Niên san tâm lý học (L’ anne psychologique- tập san tâm lý học Pháp đầu tiên) để công bố những công trình nghiên cứu của mình.
- 1903, ông công bố thành quả nghiên cứu của mình trong sách Những nghiên cứu thực nghiệm trí lực (E’ tude experimentale de l’ intelligence).
Qua sách, Binet khái niệm hóa và trắc nghiệm trí thông minh. Ông cho rằng, trí thông minh là một chức năng tổng hợp của trí nhớ, sức chú ý và sức tưởng tượng. Alfred Binet và Theodore Simon đã tiến hành mọi phép thử nhằm tìm ra dấu hiệu vật lý của trí thông minh. Ông thấy, sự khác biệt trí thông minh không phải do cấu tạo cơ thể khác nhau. Nghiên cứu để xác lập một mốc chuẩn trí thông minh của Binet được gọi là Trắc nghiệm IQ : trắc nghiệm đo trí nhớ, sức tập trung, khả năng hiểu.
- Năm 1905, Binet và Simon hoàn chỉnh bảng đo Sự phát triển trí lực của trẻ em .


IQ LIÊN QUAN ĐẾN CÁI GÌ?

Chỉ số thông minh IQ ( intelligence quotient ), là một khái niệm được nhà khoa học người Anh Francis Galton đưa ra trong cuốn sách của ông. Học trò của ông là J.Cattell và nhà tâm lý học người Pháp Alfred Binet phát triển ý tưởng đó bằng trắc nghiệm, nhà tâm lý học người Mỹ Giáo sư Lewis Terman (Giảng viên trường đại học Standford) phát triển tiếp bài trắc nghiệm của Alfred Binet và đặt tên là bài trắc nghiệm chỉ số thông minh Standford-Binet (Stanford-Binet Intelligence Scale), hình thành cơ sở cho một trong những bài kiểm tra trí thông minh hiện đại . Bài trắc nghiệm này nhanh chóng trở nên thông dụng trên khắp nước Mỹ vào năm 1917 (Chỉ số IQ 100 tương ứng với mức thông minh trung bình của người.)
Chỉ số IQ thường được cho là có liên quan đến sự thành công trong học tập, trong công việc, trong Xã hội, những nghiên cứu gần đây cho thấy có sự liên quan giữa IQ và sức khỏe, tuổi thọ.


_____________________________________________________________© Tác giả giữ bản quyền .
. Cập nhật trên Newvietart.com ngày 21.10.2010 theo bản gởi của tác giả từ Sài Gòn.
. Đăng tải lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com