Bụt hay Phật?

- phần 3 -

Chân thành cáo lỗi cùng tác giả và độc giả
nếu những chữ Tầu (Hán) không thể hiện ra được theo ý muốn của NVA© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật ngày 15.09.2010 theo nguyên bản của tác giả gởi từ Úc Châu .