Nguồn Gốc Việt Nam của tên 12 con Giáp

Dần- dẫn-kính-*kễnh (9A)
Chân thành cáo lỗi cùng tác giả và độc giả
vì những chữ Hán không thể hiện ra được theo ý muốn của NVA


© Tác giả giữ bản quyền.
. Đăng ngày 15.01.2010 theo nguyên bản của tác giả gởi từ Úc Châu .