Bụt hay Phật?

- phần 2 -

Chân thành cáo lỗi cùng tác giả và độc giả
vì những chữ Hán không thể hiện ra được theo ý muốn của NVA© tác giả giữ bản quyền.
. đăng ngày 20.09.2009 theo nguyên bản của tác giả gởi từ Úc Châu .