Nguồn Gốc Việt Nam của tên 12 con Giáp

- Dậu - *Rơ (ga) - Gà -

phần 14

Chân thành cáo lỗi cùng tác giả và độc giả
vì những chữ Hán không thể hiện ra được theo ý muốn của NVA


© tác giả giữ bản quyền.
. đăng ngày 01.06.2009 theo nguyên bản của tác giả gởi từ Úc Châu .