Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới Newvietart

VIETNAM WAR - CHIẾN TRANH VIỆT NAM
Phần 1/9 : Indochine, la Fin - Đông Dương , Chấm Dứt
PHIM PHÓNG SỰ CỦA KEN BURNS và LYNN NIVICK - TRUYỀN HÌNH ARTÉ - tháng 9 2017

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004