Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn MớiPHẢ HỆ HỌ HÙNG (1)


TT

Hiệu Vua

Húy

Tuổi thọ

Số năm làm vua

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18


Kinh Dương Vương

Lạc Long Quân

Hùng Quốc Vương

Hùng Diệp Vương

Hùng Hy Vương

Hùng Huy Vương

Hùng Chiêu Vương

Hùng Vi Vương

Hùng Định Vương

Hùng Úy Vương

Hùng Chinh Vương

Hùng Vũ Vương

Hùng Việt Vương

Hùng Ánh Vương

Hùng Triều Vương

Hùng Tạo Vương

Hùng Nghị Vương

Hùng Duệ Vương

(2)

Lộc Tục

Sùng Lãm

Lân Lang

Bảo Lang

Viên Lang

Pháp Hải Lang

Lang Liêu Lang

Thừa Vân Lang

Quân Lang

Hùng Hải Lang

Hưng Đức Lang

Đức Hiền Lang

Tuấn Lang

Chân Nhân Lang

Cảnh Chiêu Lang

Đức Quân Lang

Bảo Quang Lang

Huệ Lang

260

506

260

646

599

500

692

642

602

512

514

456

502

386

286

273

217

221

215

400

221

300

200

87

200

100

80

90

107

96

105

99

94

92

160

150
Cộng 2.796 năm


Đời vua thứ


Hiệu Vua

Số

con trai

Số

con gái

Số

chi

Số

cháu chắt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Kinh Dương Vương

Lạc Long Quân

Hùng Quốc Vương

Hùng Diệp Vương

Hùng Hy Vương

Hùng Huy Vương

Hùng Chiêu Vương

Hùng Vi Vương

Hùng Định Vương

Hùng Úy Vương

Hùng Chinh Vương

Hùng Vũ Vương

Hùng Việt Vương

Hùng Ánh Vương

Hùng Triều Vương

Hùng Tạo Vương

Hùng Nghị Vương

Hùng Duệ Vương

24

186

33

49

52

33

23

31

39

29

46

50

27

18

40

30

22

20+

20

29

10

20

9

19

36

16

9

30

18

6

30

22

16

7

15

6+

36

141

51

59

61

52

59

47

42

50

64

56


40

56

37

37

26

596

3599

900

1591

1600

599

750

579

559

434

409

305

541

309

399

319

291

194


--------------------------


(1) Trong điều kiện hiện nay chúng ta chưa thể hiểu hết được nội dung bản phả hệ. Về thời gian tồn tại nước Văn Lang 2.796 năm và tuổi thọ của các vua cùng các chi phái còn là điều bí ẩn. Chúng tôi công bố đúng theo ngọc phả để đồng bào cùng nghiên cứu.

Quan niệm chính thức của chúng tôi: 18 đời Vua Hùng và nước Văn Lang tồn tại khoảng 400 năm ứng với văn hóa khảo cổ Gò Mun - Đông Sơn, còn trước nữa là thời kỳ bộ lạc.

(2) Trong ngọc phả còn chép Hùng Kinh Vương là con Hùng Duệ Vương. Ông làm vua được 6 năm thì mất. Có lẽ ngắn ngủi quá nên lịch sử không kể đến.

+ Các hoàng tử và công chúa đều mất sớm. Chỉ còn Tiên Dung lấy Chử Đồng Tử và Ngọc Hoa lấy Tản Viên.
Cập nhật theo nguyên bản của tác gỉa từ SàiGòn ngày 19.5.2017 .


trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004