Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới


Hồ Gươm Nấu Sử Sôi Kinh (29)


Đinh Tiên Hoàng & Cái Chết Bí Ẩn


Đ inh Tiên Hoàng có con trưởng Đinh Liễn. Ông lập con út Hạng Lang làm Thái tử. Đầu năm 979. Đinh Liễn giận, sai người giết Hạng Lang. Theo chính sử, tháng 11 (âm lịch) năm đó, một viên quan là Đỗ Thích, mơ thấy sao rơi vào miệng, tưởng là điềm báo được làm vua nên đã giết Đinh Tiên Hoàng và Đinh Liễn. Đinh Tiên Hoàng làm vua 12 năm. Thọ 56 tuổi.

Nghi án cung đình mờ mịt ngàn năm

Chuyện Đỗ Thích giết Đinh Tiên Hoàng ghi vào chính sử. Là nghi án mịt mờ. Gây bàn cãi. Tốn giấy mực.

Một số nhà nghiên cứu lịch sử cổ kim đưa giả thuyết. Đỗ Thích không phải là thủ phạm giết vua. Đỗ Thích không thể làm chuyện này. Đỗ Thích chỉ là một viên hoạn quan, chức nhỏ, sức mọn, không hề có uy tín, hay vây cánh. Trong triều có các bạn của vua Đinh: Nguyễn Bặc, Đinh Điền, Lưu Cơ... đều nắm trọng quyền, đủ cả văn lẫn võ. Đỗ Thích không dám mơ làm vua.

Cuộc đánh ghen giữa năm hoàng hậu

Theo các tác giả, việc Lê Hoàn làm Phó vương khi Đinh Toàn lên ngôi, cướp quyền họ Đinh. Cùng với việc các trung thần Nguyễn Bặc, Đinh Điền, Phạm Hạp khởi binh chống Lê Hoàn. Là những biểu hiện cho thấy mưu đồ thoán đoạt ngôi vua của Lê Hoàn.

Ngày nay, số đền thờ các trung thần này, rất nhiều so với vài đền thờ Lê Hoàn và thái hậu Dương Vân Nga. Các nhà nghiên cứu đặt giả thiết hành động của Lê Hoàn có sự trợ giúp của Dương Vân Nga.

Cung đình nhà Đinh, có ba hoàng tử. Trưởng là Đinh Liễn. Thứ là Đinh Toàn. Út là Hạng Lang. Đinh Liễn con trưởng, có nhiều công lao. Hạng Lang bốn tuổi. Được vua yêu. Lập Thái tử.

Đinh Tiên Hoàng có năm hoàng hậu. Đã xảy ra cuộc tranh cướp giữa năm hoàng hậu, giành ngôi thái tử cho con trai mình.

Trong cuộc đua ganh này. Dương Vân Nga, chọn Lê Hoàn tư tình, dựa dẫm. Đinh Liễn giết Hạng Lang. Đinh Tiên Hoàng không xử Đinh Liễn. Vua tính cho Đinh Liễn nối nghiệp. Dương Vân Nga mất quyền lợi. Bà nghĩ, vua đã đặt Hạng Lang trên Liễn. Thì nay, Đinh Liễn phải ở dưới Đinh Toàn. Hạng Lang chết. Con trai cùa bà nối ngôi, chứ không phải Đinh Liễn. Uất hận. Dương Hậu cùng Lê Hoàn hành động.

Tác giả Lê Văn Siêu sách Việt Nam văn minh sử nêu giả thiết:

Trong cuộc chiến cung đình giữa các hoàng hậu, bà mẹ Hạng Lang đã chọn Nguyễn Bặc làm vây cánh. Khi Hạng Lang bị giết mà thủ phạm Đinh Liễn không bị trừng trị, bà nảy ý định trả hận và đã cùng Nguyễn Bặc dùng Đỗ Thích ra tay. Sau đó Nguyễn Bặc theo lệnh của bà bắt giết Thích để "diệt khẩu".

Các sử gia bàn. Giả thiết này, không thoả đáng. Nguyễn Bặc là bạn của vua Đinh từ nhỏ. Quan hệ giữa ông và Đinh Tiên Hoàng thân cận. Dù Nguyễn Bặc "thờ" Hạng Lang, không "thờ" Đinh Liễn, thì chỉ giết Đinh Liễn. Không thể giết luôn cả Đinh Tiên Hoàng.

Đỗ Thích là "gian tế" của nhà Tống?

Lê Văn Siêu trong Việt Nam văn minh sử nêu một giả thiết khác:

Đỗ Thích là "gian tế" của nhà Tống, giết cha con vua Đinh để làm rối triều đình và cho nhà Tống thừa cơ mang quân sang đánh chiếm. Vì Trung Hoa là nước lớn nên phía Đại Cồ Việt dù có biết, cũng không dám "làm to chuyện" gian tế đó, chỉ dồn sức đánh trả sau này.

Giả thiết này kém thuyết phục nhất. Cha con vua Đinh bị giết tháng 10- 979. Lê Hoàn thay ngôi nhà Đinh tháng 7- 980. Hơn nửa năm sau. Lê Hoàn dẹp xong các trung thần nhà Đinh. Tháng 3- 981. Nhà Tống mang quân sang. Tức là gần một năm rưỡi sau khi cha con vua Đinh bị giết. Nếu nhà Tống rắp tâm hại cha con vua Đinh để đánh chiếm thì phải sắp sẵn quân. Chờ khi được tin "Đã giết được Giao Chỉ quận vương" là vượt biên giới đánh ngay. Để người Nam bị "sét đánh không kịp bưng tai" .

Tin vua Đinh bị hại đến nhà Tống khá muộn. Theo Đại Việt sử ký toàn thư cha con vua Đinh bị hại từ tháng 10- 979, tới tháng 6- 980, Tri Ung châu nhà Tống là Hầu Nhân Bảo mới dâng biểu lên Tống Thái Tông tâu, đánh Giao Chỉ.

Tháng 7- 980. Vua Tống động binh đánh Giao Chỉ. Lê Hoàn lên ngôi (7- 980). Nghe tin nhà Tống động binh, và đưa thư dụ hàng. Tháng 10- 980. Lê Hoàn vẫn dùng xưng danh của Đinh Toàn. Xin nối ngôi vua cha Đinh Tiên Hoàng, gửi thư sang vua Tống, hoãn binh. Nhà Tống vẫn dè dặt dùng "lễ" để chiêu d

ụ. Nhà Tống động binh muộn. Ra quân cũng muộn. Đủ thời gian cho Lê Hoàn dẹp xong nội loạn. Chuẩn bị đón đánh, thắng quân Tống.

Đinh Liễn đi sứ, vua Tống phong chức

Sử không ghi rõ Đinh Liễn là con bà nào trong năm hoàng hậu. Không phải là con bà Dương hậu, người sinh ra Đinh Toàn. Không phải là con bà hoàng hậu là mẹ Ngô Nhật Khánh.

Căn cứ vào năm sinh Đinh Bộ Lĩnh (924) và năm 951. Đinh Liễn bị hai vua Ngô bắt giữ. Đinh Liễn sinh khoảng sau năm 940.

Từ năm 951- 965. Đinh Liễn làm con tin ở Cổ Loa. Năm 954. Xương Ngập chết. Năm 965. Nam Tấn vương Xương Văn tử trận. Triều đình Cổ Loa rối ren chia bè phái. Đinh Liễn trở về Hoa Lư.

Sách Thập quốc thế gia viết:

Ngô Xương Văn mất ở Giao Châu, tướng tá của ông là Lã Xử Bình và Thứ sử Phong Châu là Kiều Trí Hựu tranh nhau lên thay. Giao Chỉ đại loạn, Đinh Liễn ở Giao Châu đánh tan hai người ấy". Không chỉ đánh bại hai lực lượng này, Đinh Liễn còn tham gia các trận bình định nhiều sứ quân khác, công lao lập được rất nhiều vì thế sau khi lên ngôi vua, Đinh Bộ Lĩnh đã phong cho con làm Nam Việt vương.

Năm 972. Đinh Liễn phụng mệnh cha đi sứ nhà Tống. Năm sau ông trở về. Nhà Tống sai sứ sang phong cho vua Đinh làm Giao Chỉ quận vương và phong Đinh Liễn làm Kiểm hiệu thái sư, Tĩnh Hải quân tiết độ sứ An Nam đô hộ.

Một trăm tòa Kinh dâng Phật cầu hồn em trai

Là người sùng đạo Phật. Năm 973. Đinh Liễn cho dựng 100 cột kinh Phật bằng chữ Hán ghi âm tiếng Phạn tại kinh đô Hoa Lư. Đinh Liễn đặt tên mình là Đinh Khuông Liễn, có ý tôn thờ quốc sư Khuông Việt.

Hiện nay các nhà nghiên cứu phát hiện được di tích gần 20 cột kinh tại Hoa Lư.

Năm 978. Đinh Bộ Lĩnh có thêm hai người con trai bé Đinh Toàn và Hạng Lang. Vua yêu con nhỏ, lập Hạng Lang làm Thái tử.

Đầu năm 979. Đinh Liễn sai người giết Hạng Lang. Ám ảnh tội ác dà vò. Đinh Liễn dựng nhiều cột viết những bài tụng kinh Phật ở kinh đô Hoa Lư. Phần lạc khoản trên các cột kinh là những lời sám hối của Đinh Liễn:

... Cơ sự đã đến nông nỗi chém giết nhau này, thật hối hận, bèn xin dựng một trăm tòa kinh báu dâng Phật cầu cho vong hồn em trai đã mất và các vong linh gia tiên được giải thoát khỏi sự bắt bớ tra hỏi nơi địa ngục...

Lời chúc của Nam Việt Vương Đinh Liễn nhắn gửi trên cột kinh tràng chùa Nhất Trụ:

       "Chúc Đại Thắng Minh hoàng đế mãi làm bá chủ trời Nam, giữ yên ngôi báu…"
             "Mãi trấn vững trời Nam, thứ là khuông phù cơ nghiệp đế vương."

Cuối năm 979. Vua Đinh Tiên Hoàng và Đinh Liễn bị giết trong cung. Đinh Liễn khoảng 40 tuổi. Đinh Toàn, con trai út Đinh Tiên Hoàng lên ngôi.

Đại Việt sử ký toàn thư, bản kỉ quyển 1. Ngô Sĩ Liên viết

"Truyền ngôi cho con trưởng là đạo thường của muôn đời, bỏ đạo ấy mà không có biến loạn thì quả là chưa bao giờ nghe vậy. Cũng có khi nhân thời loạn mà lập Thái Tử, nhưng trước hết phải chọn người có công, nếu con trưởng ác đức thì phải phế bỏ đi rồi sau mới lập con thứ. Thế là xử việc lúc biến mà vẫn được đúng, người xưa cũng từng làm. Nam Việt Vương Đinh Liễn là con trưởng, từng có công lao, chưa thấy có lỗi. Đinh Tiên Hoàng vì yêu con thứ mà quên con trưởng, tưởng thế là thỏa tình yêu quý, nào có biết đâu như thế là làm hại con. Còn như Đinh Liễn giết em, nhẫn tâm đến thế thì rõ là thiên đạo và nhân luân đều mất hết, tức là tự chuốc họa thiệt thân, lại còn liên lụy đến cha nữa, há chẳng rùng rợn lắm sao? Nếu không như vậy thì tội đại ác của Đỗ Thích vì đâu mà có, đúng như lời sấm truyền?"

Chữ ghi trên cột Kinh của Đinh Liễn

Theo GS Hà Văn Tấn. Năm 1963. Tại Hoa Lư. Phát hiện được một cột kinh Phật do Đinh Liễn dựng năm 973. GS Hà Văn Tấn đã nghiên cứu cột kinh đó. Năm 1964, phát hiện được cột kinh thứ hai. GS cũng đã nghiên cứu cột kinh này.

Năm 1978. Phát hiện thêm 14 cột kinh tương tự ở Hoa Lư. Trên các cột kinh này đều có khắc bài Phật đỉnh Tôn thắng Đàlani (Uşũişavijaya dhõraũợ). Đây là bài chú bằng chữ Hán phiên âm tiếng Phạn. 14 cột kinh nói trên đều không còn nguyên vẹn, nhưng xét những dòng chữ còn lại thì thấy các minh văn tương đối giống nhau. Trong đó, có ba cột còn khá nguyên vẹn, có thể đọc được đầy đủ các dòng chữ.

Sách Một chặng đường nghiên cứu lịch sử (Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội- 2006) GS Hà Văn Tấn viết:

“Ba cột kinh này khác hai cột được phát hiện năm 1963- 1964 một đoạn quan trọng, cho ta nhiều thông tin sử liệu. Đoạn này nằm ngay sau bài minh Phật đỉnh Tôn thắng Đàlani nói trên. Đoạn này trên ba cột cũng có những chỗ khác nhau. Tôi gọi bản khắc trên ba cột đó là 3A, 3B và 3C.

Sau đây là nguyên văn đoạn đó mà tôi chép lại từ cột 3A …

Dịch nghĩa:

Đệ tử là Suy thành Thuận Hoá, Tĩnh Hải quân Tiết độ sứ, đặc tiến Kiểm hiệu Thái sư, thực ấp một vạn hộ, Nam Việt vương Đinh Khuông Liễn, vì vong đệ là Đại đức Đính Noa Tăng Noa không làm điều trung hiếu, không thờ anh và cha, lại có lòng ác, trái với sự yêu thương và khoan dung, anh không thể bỏ qua, nên đã làm tổn hại đến tính mệnh của Đại đức Đính Noa Tăng Noa, để trọn vẹn tình nhà nghĩa nước. Lời người xưa rằng đã tranh quan thì không nhường, ra tay trước mới là hay, đến nỗi ra tình hình như vậy. Nay nguyện làm 100 cột kinh để cúng cho vong đệ và những hồn ma của người chết trước đây và sau này, cầu cho tất cả giải thoát, không phải tranh giành kiện tụng. Trước hết là chúc cho Đại Thắng Minh hoàng đế, mãi mãi làm chủ trời Nam, giữ yên ngôi báu”…

Đinh Toàn 6 tuổi làm vua Đinh Phế Đế tên húy là Đinh Toàn hoặc Đinh Tuệ sinh năm 974. Là con trai Đinh Tiên Hoàng và Hoàng hậu Dương Vân Nga.

Đinh Toàn lên ngôi khi mới 6 tuổi. Thập đạo tướng quân Lê Hoàn làm nhiếp chính. Đinh Điền và Nguyễn Bặc thấy quyền lực tập trung vào Lê Hoàn. Lại nghi Lê Hoàn tư thông với Thái hậu Dương Vân Nga. Họ cử binh đến đánh, bị Lê Hoàn dẹp tan.

Năm 980. Vua Tống bên Tàu nghe tin Đinh Tiên Hoàng mất. Mang quân sang đánh Đại Cồ Việt. Thái hậu Dương Vân Nga cùng triều đình tôn Lê Hoàn làm vua, lập nhà Tiền Lê. Lê Hoàn đánh bại quân Tống.

Đinh Toàn làm vua được 8 tháng. Sau là Vệ Vương có mặt trong triều đình Tiền Lê 20 năm. Năm Tân Sửu 1001, cùng vua Lê Đại Hành đi dẹp loạn Cử Long thuộc vùng Cầm Thuỷ- Thanh Hoá, Đinh Toàn bị trúng tên chết. Khâm định Việt sử Thông giám cương mục chính biên quyển thứ 1 ghi về cái chết của Đinh Toàn:

"Nhà vua (Lê Hoàn) đi đánh Cử Long: Vệ vương Toàn theo đi. Bấy giờ quân giặc thấy nhà vua, chúng giương cung, chĩa tên, toan bắn, chiếc tên rơi xuống; chúng lại giương cung, dây cung đứt. Chúng sợ, rút lui. Nhà vua đi thuyền ven sông đuổi theo. Quân giặc ở hai bên bờ đánh khép lại. Quan quân bị hãm ở sông. Vệ vương Toàn trúng phải mũi tên bay, mất tại trận. Nhà vua kêu trời ba tiếng, rồi thân ra đốc chiến: quân giặc thua. Lời phê - Lê Hoàn lợi dụng cơ hội, đã cướp lấy nước người ta, lại không khéo đối đãi chúa cũ, đẩy vào chỗ chết, thế nào mà Toàn chẳng đến tử vong? Còn việc cất tiếng kêu trời, gieo mình xuống đất, chỉ là một ngón giả trá. Thật khó che đậy được công luận nghìn thu."

Vua Đinh Tiên Hoàng không phòng giữ thân

Theo lý giải của một số nhà nghiên cứu, một trong những nguyên nhân khiến nhà Tống phát binh xâm lược Đại Cồ Việt là do Đinh Liễn. Đinh Liễn đã đi lại với nhà Tống, được vua Tống phong chức, bị giết hại.

Với danh nghĩa trừng trị kẻ phản nghịch đã giết Đinh Liễn. Nhà Tống phát binh đánh Đại Cồ Việt. Lê Hoàn thắng trong cuộc chống Tống. Dân Việt tha cho ông, tội thoán ngôi nhà Đinh.

Ngô Sĩ Liên chê trách Đinh Tiên Hoàng:

"Đế vương dấy nghiệp không ai không nhờ ở trời. Nhưng thánh nhân không cậy có mệnh trời mà làm hết phận sự của mình. Việc đã thành, lại càng lo nghĩ đề phòng. Sửa sang lễ nhạc hình án chính sự là để phòng giữ lòng người. Đặt nhiều lần cửa, đánh hiệu canh là đề phòng kẻ hung bạo. Bởi vì lòng dục không cùng, việc đời không bến, không thể không đề phòng trước… Cho nên Tiên Hoàng không được trọn đời là do chưa làm hết việc người, không phải mệnh trời không giúp. Cũng vì vua không giữ được trọn đời khiến cho cái thuyết sấm đồ đắc thắng, đời sau không thể không bị mê hoặc vì điều đó."

Các nhà nghiên cứu hiện đại khẳng định Đinh Tiên Hoàng bị hại không phải vì Đỗ Thích muốn đoạt ngôi. Thủ phạm là Lê Hoàn và Dương Vân Nga.

Ngô Sỹ Liên trong Đại Việt sử ký toàn thư tiếc cho sự nghiệp vua Đinh:

"Vua tài năng sáng suốt hơn người, dũng cảm mưu lược nhất đời, quét sạch các hùng trưởng... song không biết dự phòng, không giữ được trọn đời, tiếc thay! "

Bí ẩn lăng mộ vua Đinh

Đại Việt sử ký toàn thư ghi vài dòng về nơi yên nghỉ của vua Đinh: “Rước linh cữu Tiên Hoàng Đế về táng ở sơn lăng Trường Yên”.

Từ điển bách khoa Việt Nam ghi: “Lăng Đinh Tiên Hoàng được xây dựng trên đỉnh núi Mã Yên ở Hoa Lư, Ninh Bình. Lăng được xây dựng năm Minh Mạng thứ 21 (1841) và được trùng tu năm Hàm Nghi thứ nhất (1885). Mã Yên ở bên phải đền vua Đinh là ngọn núi đá có hai đỉnh nhô cao, giữa võng xuống như hình yên ngựa. Tương truyền, nơi đây được vua Đinh chọn làm án cho kinh đô Hoa Lư (theo thuyết phong thuỷ). Lăng đặt chính giữa nơi võng xuống của hai đỉnh núi trên thế đất bằng phẳng, rộng vài trăm mét vuông. Lăng xây bằng đá, quy mô nhỏ và đơn giản, phía trước dựng bia đá có dòng chữ: Đinh triều - Tiên Hoàng đế chi lăng".

Ngày nay, du khách về cố đô Hoa Lư. Lên 265 bậc đá núi Yên Ngựa. Thăm lăng mộ vua Đinh Tiên Hoàng, xây lại thời Nguyễn.

Người dân Hoa Lư lưu truyền nhiều câu chuyện về lăng mộ vua Đinh. Có thuyết kể sau khi vua bị giết, triều đình đã làm 99 chiếc quan tài vua Đinh đưa vào chôn trong khắp vùng núi Hoa Lư. Lăng trên núi Mã Yên Sơn là nơi chôn một trong 99 quan tài.

Có thuyết kể vì sợ phe cánh, đồ đảng của Đỗ Thích chưa lộ diện. Hoặc con cháu các sứ quân trước đây, bị đánh bại sẽ báo thù, tìm cách cướp xác, đốt phá lăng vua Đinh. Nên hai đại thần đầu triều, cũng là bạn kết nghĩa thuở nhỏ của vua là Đinh Điền và Nguyễn Bặc đã bí mật làm hai cỗ quan tài giả của Đinh Tiên Hoàng và Đinh Liễn đặt ở lầu Đại Vân để các triều thần và dân chúng đến điếu phúng tế lễ. Còn quan tài có đặt xác vua và con trai được quàn tại một hang lớn trong hoàng thành, có lính canh nghiêm mật. (Hang này đời sau gọi là Hang Quàn, nay thuộc địa phận xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, Ninh Bình).

Tới ngày an táng vua, có 10 cỗ xe ngựa chạm rồng, bên trong đều chở quan tài, từ hoàng cung chạy đi 10 hướng nên không ai biết nơi chôn cất cha con vua Đinh ở đâu. Chỉ có Đinh Điền và Nguyễn Bặc biết rõ. Không lâu sau khi vua Đinh mất, hai ông dấy binh đánh Lê Hoàn. Thua trận. Hai ông đều bị giết.

Các toán quân đi mai táng. Không thấy ai về. Người ta kể rằng tất cả họ vì lòng tận trung, đã cùng nhau tuẫn tiễn để bảo toàn bí mật thiêng liêng lăng mộ hai cha con vua Đinh.

Văn bia Lý Công Uẩn- Lê Hoàn Thoán ngôi vua Đinh

Báo Nhân Dân cuối tuần (số ra ngày 1-3- 2009) giới thiệu bản dịch của Tiến sĩ sử học Mai Hồng về Một áng văn đặc sắc của Lý Công Uẩn mới được phát hiện.

Đó là bản văn “Lý triều Thái Tổ Hoàng đế ngự chế Bùi gia Thái Tổ sự trạng bi văn” (Bài ngự chế bia ký về công tích vị Thái tổ họ Bùi của Hoàng đế Thái Tổ triều lý) do cụ Nguyễn Tiến Đoàn, một nhà Hán học, nguyên cán bộ Quân đội hưu trí, hiện ở xã Vũ Trung- Kiến Xương- Thái Bình dày công tìm tòi hàng chục năm, trong những cuốn gia phả họ Bùi, phát hiện.

TS Mai Hồng đã dịch cẩn trọng từng chữ ghi trong văn bia của chính Đức vua Lý Công Uẩn, trong đó có đoạn nói về Lê Hoàn cướp ngôi vua Đinh Tiên Hoàng.

Có nghĩa là cái chết của Đinh Tiên Hoàng do Lê Hoàn định đoạt.

Nghi án cung đình mờ mịt về cái chết của Đinh Tiên Hoàng. 1000 năm sau. Đã được anh linh Lý Công Uẩn hiện về qua Văn bia của ông, làm sáng tỏ, qua lời ngợi ca dũng khí của vị tướng họ Bùi (văn bia ghi là Mỗ)

“ Kịp khi Lê Đại Hành cướp ngôi (nguyên bản chữ Hán “thoán ngôi”). Đinh Điền, Nguyễn Bặc mật đưa thư tới báo, Mỗ biến sắc, tức tốc đề binh lên đường, tới nơi thì hai người đều đã tử tiết. Mỗ liệu sức mình đơn độc khó bề chống chọi, bèn lui vào động Trinh Thạch tự thủ, ôm nỗi niềm cô trung… Tinh thần trung dũng quả cảm ấy của Mỗ thực đã biểu lộ cái tầm nhìn xa rộng của Mỗ về thế gian này…”

Hào quang Tổ Tiên Việt hiện về. Văn bia Lý Công Uẩn đã mở ra cho con cháu Việt Tầm nhìn xa rộng về thế gian này.

Đêm Hồ Gươm Nấu Sử Sôi Kinh. Lời vua Lý Công Uẩn vang hùng khí:

Lời vua Lý Tầm nhìn xa rộng

Ngàn năm kể một chuyện tranh vua/ Kể mãi lại, tái hồi tranh vua/ Mục đồng đau, phơ phất cờ lau/ Quyền/ Tiền tăm tối, dạ nát nhàu/ Loanh quanh giành lợi nhóm riêng mình/ Đẩy dân đen, chiến tranh liên miên/ Trăm tòa Kinh dâng Phật sám hối/ Trời không dung, đất không tha tội/ Tướng trung dũng ôm niềm uất hận/ Thánh Thiện đành chịu thua Quyền/ Tiền/ Tranh vua đẫm máu, mê kiểu Tàu/ Tiên Rồng Bách Việt đâu có thế/ Vua Hùng thi, chọn, tìm Lang Liêu/ Mãnh liệt chống Tàu, không khuất phục/ Nó lại đè ngàn năm Phản Khổng/ Như Dã Tràng xe cát biển Đông/ Tranh vua, chuyện cũ mà chẳng cũ/ Thiệt hại giống nòi, máu xương rơi/ Đinh Bộ Lĩnh cờ lau diệt loạn/ Mười hai sứ quân, nát tan tành/ Máu người không phải là nước lã/ Dân Việt ta, bây giờ đã hiểu/ Bay ra, nhịp sống Hòa Bình internet/ Tinh hoa Việt hòa Tình Nhân loại/ Dân Việt trường tồn, giống Rồng Tiên/ Mỗi người, một trái tim thức dậy/ Hào quang Tổ Tiên Việt nối vòng/ Liên minh Thế giới, Nhân Loại Lớn/ Đàn chim Việt bay cao tầng xanh/ Phản Khổng đứng chôn chân láo xáo/ Làm sao vây Bồ Câu vào lồng/ Chim Lạc bay, Trời Đất mênh mông/ Lý Công Uẩn ngàn năm hiện về/ Nhắc cháu con Tầm nhìn xa rộng/ Ông cha Bách Việt, đã mở ra/ Cuộc thi Lang Liêu giữ Nước, Nhà”.(… Còn tiếp ...). Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 08.01.2016.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004