KHU VỰC HOÀNG CHÂU, TRÀ KIỆU NĂM 1930.
Xóm Hoàn Châu

Một Dòng Họ Ở Trà Kiệu

NGUYỄN TRƯỜNG HÙNG© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi Quảng Nam ngày 06.12.2012.
. Xin vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com khi trích đăng lại.