THE A.B.C.
ROSE GARDEN POEMS


English version by
VŨ ANH TUẤNVŨ ANH TUẤN© Cập nhật theo nguyên bản do nhà văn Vũ Anh Tuấn chuyển từ SàiGòn ngày 10.09.2012.
. Đăng Tải Lại Xin Vui Lòng Ghi Rõ Nguồn Newvietart.com