TẢN MẠN VỀ TỪ HÁN VIỆT

"Những Thành Kiến Hoá Thạch"
về phái nữ qua chữ viết (bộ nữ)

Chân thành cáo lỗi cùng tác giả và độc giả
nếu những chữ Tầu (Hán) không thể hiện ra được theo ý muốn của NVA© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật ngày 19.6.2012 theo nguyên bản của tác giả gởi từ Úc Châu .
. Xin vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com khi trích đăng lại.