TẢN MẠN VỀ TỪ HÁN VIỆT

Bính âm / Phanh âm / Phiên âm hay pīnyīn ?
- 4 -

Chân thành cáo lỗi cùng tác giả và độc giả
nếu những chữ Tầu (Hán) không thể hiện ra được theo ý muốn của NVA© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật ngày 02.5.2012 theo nguyên bản của tác giả gởi từ Úc Châu .
. Xin vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com khi trích đăng lại.