Nhân lễ hội Đầu xuân Nhâm Thìn 2012
tại đền Đức Thánh Trần Quận 1

- Trần Hưng Đạo Vương –
Nhà Tổ Chức Quân Sự và Chính Trị
Tạo Được Sự Đoàn Kết Triều Trần
Chiến Thắng Ba Cuộc Xâm Lăng của Mông – Nguyên.Đền Đức Thánh Trần (Trần Quốc Tuấn) ở số 36 đường Võ Thị Sáu phường Tân Định Quận 1 TP Hồ Chí Minh được xây dựng từ những năm 1930 trong khuôn viên chùa Vạn An do Hội tương tế Bắc Việt thực hiện. Đền đã được tu bổ nhiều lần có dáng dấp như ngày nay và có thêm nhà trưng bày các hình ảnh, di vật liên quan Đức Thánh Trần và lịch sử đời Trần.
Hàng năm, cứ vào đầu xuân sau Tết nguyên đán, Ban quản trị đều tổ chức lễ hội trong hai, ba ngày vừa để đồng bào địa phương, các nơi tới tham dự chiêm bái vừa để ôn lại truyền thống hào hùng và công lao hiển hách chống ba cuộc xâm lăng của Mông – Nguyên của Đức Thánh Trần.

Trong lịch sử chống ngoại xâm của nước ta, ai cũng biết đến tài tổ chức quân sự của Quốc công Tiết chế Trần Quốc Tuấn (thường gọi Hưng Đạo Vương) đã chỉ huy toàn bộ lực lượng dân quân cả nước để chiến thắng ba cuộc xâm lăng của triều đại phương Bắc là Mông – Nguyên vào thế kỷ thứ XIII nhưng ít ai thấy rõ vai trò xây dựng khối đại đoàn kết trong triều đình nhà Trần của ông để thống nhất ý chí làm nền tảng cho toàn dân toàn quân quyết tâm chiến thắng ba cuộc ngoại xâm to lớn và hung hãn đó.

Các nhà nghiên cứu đương đại đánh giá cao tài thao lược kiệt xuất của Trần Hưng Đạo đời Trần đồng thời nêu bật vai trò đại đoàn kết toàn triều vốn là anh em bà con cùng dòng họ đang bất hòa lớn với nhau trong những ngày đầu kiến tạo nhà Trần. Trần Quốc Tuấn được cha là Trần Liễu bắt phải trả mối tư thù gia tộc với các vua đều là anh em chú – bác như Trần Thái Tông (Trần Cảnh), Trần Thánh Tông (Trần Hoảng) và Trần Nhân Tông (Trần Khâm). Muốn con trai của mình trả được thù riêng, Trần Liễu đã tìm nhiều bậc trí sĩ lão thông quân sự, chính trị song toàn văn võ để đào tạo con trai của mình thành người tài giỏi về nhiều mặt với hy vọng :” Nếu con không vì cha mà lấy được thiên hạ thì ở suối vàng cha không sao nhắm mắt được” (Lời trối trăng của Trần Liễu).

Mối thù đó là vợ của Trần Liễu có thai ba tháng bị ép buộc lấy em là Trần Cảnh tức vua Trần Thái Tông để có con nối ngôi. Quốc Tuấn ghi nhớ lời cha nhưng không thể thực hiện với lý do đất nước và nhân dân đang đứng trước hiểm họa ngoại xâm một mất một còn của Tổ Quốc.

Nội bộ triều đình nhà Trần rối ren, tư thù nhiều mặt và có lúc kéo quân đánh lẫn nhau, nổi bật là Trần Liễu dàn quân mưu sát hại vua Trần Thái Tông (Trần Cảnh)…Thế nhưng, Trần Quốc Tuấn đã tỏ rõ thái độ lẫn hành động bỏ qua tư thù tư để tạo sự đại đoàn kết trong triều đình, anh em bà con với nhau, trong quan quân và trong nhân dân. Hơn ai hết, ông là người thức thời, yêu nước thương dân nên quyết tâm ủng hộ triều đình chống ngoại xâm. Đối với kẻ thù của cha, Trần Quốc Tuấn một lòng cung kính trung thành. Đối với quý tộc và đồng liêu, ông mực thước giữ đức hòa thuận. Đối với quân sĩ, trăm họ, ông nặng lòng thương yêu. Ông từng nói :”Nới sức dân làm kế rễ sâu gốc vững, ấy là thượng sách giữ nước”.

Với bài văn “Hịch tướng sĩ” và sách “Binh thư yếu lược” do ông dày công biên soạn, ông đã để lại cho đời sau bài học vô giá về kích động lòng yêu nước của chiến sĩ, vận động nhân dân chống ngoại xâm, kinh nghiệm chống xâm lăng và trở thành nhà lý luận quân sự xuất sắc đầu tiên của nước ta và nhà chỉ huy thiên tài. Ông là linh hồn của những chiến công chống ngoại xâm Nguyên – Mông phương Bắc lừng lẫy, vang dội ở thế kỷ XIII. Lúc bấy giờ, đế quốc Mông Cổ như một con ác thú khổng lồ, mình phủ kín một vùng rộng lớn, kéo dài từ Hắc Hải (Đông Âu) đến Thái Bình Dương do chính Thành Cát Tư Hãn (Gengis Khan) chỉ huy. Đế quốc này có đất đai, dân số và tiềm lực kinh tế to gấp hàng trăm lần so với Đại Việt. Trong khi đó, đất nước ta chỉ có một khu vực thuộc Bắc bộ và Quảng Trị ngày nay, dân số ước tính ba triệu người. Đã thế, Đại Việt vừa trải qua một cuộc khủng hoảng trầm trọng. quá trình phục hồi uy danh Đại Việt của nhà Trần chưa lâu. Nội bộ vương triều chia rẽ, tư thù lẫn nhau.

Năm 1251, sau khi làm chủ nửa thế giới phương Tây và châu Á, quân Mông Cổ bành trước xuống phương Nam châu Á và thôn tính Trung Quốc, đánh chiếm nước Đại Lý ở vùng Vân Nam. Năm 1257, Mông Cổ bách chiến bách thắng đã tràn sang Đại Việt men theo sông Hồng định tới Thăng Long tiêu diệt nhà Trần. Nhưng đã thất bại do Đại Việt có tướng trẻ Trần Hưng Đạo thức thời khắc phục tư thù, nêu cao tinh thần đoàn kết được cả triều đình tin dùng, ngưỡng mộ. Vừa thoát khỏi hiểm họa tư thù nội bộ, vua Trần Thái Tông cùng với Trần Quốc Tuấn sát cánh đưa quân lên mạn Bắc chống ngoại xâm lần thứ nhất và thành công.

Năm 1285, Mông – Nguyên (đế quốc Mông Cổ đã thôn tính Trung Quốc lập ra nhà Nguyên). Bấy giờ thế lực của Mông cổ + Trung Quốc đã nhân lên gấp bội nên cuộc xâm lăng này rất hung hãn, dữ dội. Triều đình nhà Trần theo kế sách của Trần Hưng Đạo đã tạm bỏ Thăng Long tránh tổn thất lớn. Hưng Đạo còn tác động để triều đình mở hội nghị Bình Than để xác định phương hướng, chiến lược và tổ chức bộ máy chỉ huy chống ngoại xâm (xây dựng khối đoàn kết nội bộ). Qua đó, ông được trao quyền chỉ huy quần đội cả nước với chức danh Quốc công tiết chế. Sau đó, nhà vua lại theo ý kiến của ông đã triệu tập bô lão toàn quốc mở hội nghị Diên Hồng. Tới đây, khối đại đoàn kết toàn dân đã được xác lập. Ý chí và quyết tâm chiến đấu chống ngoại xâm được cả nước thống nhất một lòng.

Quân Nguyên vừa kéo vào Lạng Sơn vừa theo đường biển đến Chiêm Thành rồi tiến đánh Nghệ An làm cho quân Đại Việt ở vào thế “Lưỡng đầu thọ địch” nhưng vua tôi, quân dân một lòng quyết chiến nên Hưng Đạo đã chỉ huy liên tiếp thắng các trận Hàm Tử quan, Chương Dương, Tây Kết, Vạn Kiếp. Phục binh của ta ở khắp nơi khiến cho quân Nguyên thất bại ở nhiều nơi phải rút lui. Thái Tử Thoát Hoan của nhà Nguyên phải chui ống đồng mà trốn khỏi biên giới để tránh bị tên bắn như mưa.

Triều đình nhà Nguyên lại đưa quân sang đánh phục thù nước ta lại do Thái tử Thoát Hoan chỉ huy vào năm 1287. Nhưng lần này, Trần Hưng Đạo có nhiều kinh nghiệm, phản công dữ dội và hiệu quả. Kết quả, chiến thắng Bạch Đằng giang lẫy lừng trong lịch sử chống ngoại xâm của Đại Việt làm cho nhà Nguyên không dám động binh nữa. Quan quân phương Bắc đã hỏang sợ chiến trường phương Nam nên khi nghe nói Nam chinh thì mặt mày ủ ê, lo lắng.

Ba mươi năm (1257-1288), đế quốc Mông Cổ và nhà Nguyên khổng lồ đã ba lần ồ ạt đưa quân tràn xuống xâm lược Đại Việt làm cho triều đình nhà Trần và nhân dân cả nước phải đồng lòng đứng lên chiến đấu kiên cường với tinh thần một mất một còn dưới sự chỉ huy tài ba, kiệt xuất của tướng Hưng Đạo đại vương. Ông là người nêu cao tinh thần đoàn kết vua tôi đồng tâm, anh em hòa thuận, quân dân một lòng. Ông còn là người giàu lòng nhân ái đối với quân sĩ và nhân dân, trở thành nhà tư tưởng có chiến lược giữ nước, kế sách đánh giặc hoàn hảo. Trước khi qua đời, ông đã nói với vua Trần Nhân Tông :”Có thu dụng được quân lính một lòng như cha con một nhà thì mới dùng được. Vả lại khoan thử sức dân để làm kết gốc sâu rễ, đó là thượng sách giữ nước”.(Khoan hay nới, tận dụng chớ không phải “khoan” là “bòn rút”).

Cuộc đời của Trần Hưng Đạo là cuộc đời của một nhà đạo đức, luôn nêu cao quyết tâm giữ vững tình đoàn kết keo sơn vì nghĩa cả. Ông là biểu tượng sáng ngời của tinh thần trung quân ái quốc. Tới nay, khắp nơi trong cả nước đều có đền thờ ông. Ở miền Bắc tới trên 244 đền thờ, riêng ở quê nhà Nam Định và Hà Nam có 233 di tích thờ vị anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo. Các tỉnh phía Nam đêu có đền thờ để nhớ công lao và tượng đồng đặt ở các công viên để mọi người chiêm ngưỡng tài thao lược của một anh hùng.


_____________________________________________________© Tác giả giữ bản quyền.
. Đăng ngày 07.02.2012 theo nguyên bản của tác giả chuyển từ Sài Gòn.
. TRÍCH ĐĂNG LẠI VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM .