NEW ENGLAND – NƠI HOA KỲ LẬP QUỐC , HOA KỲ NƯỚC CỜ HOA, HOA THỊNH ĐỐN, MỸ, ĐOÀN CHUẨN TỪ LINH, NHẠC ĐOÀN CHUẨN, NHẠC SĨ ĐOÀN CHUẨN, HÁT XOAN – LỐI HÁT THỜI HÙNG VƯƠNG – DI SẢN THẾ GIỚI MỚI NHẤT TẠI VIỆT NAM, HÁT XOAN , HÁT DÂN CA, DÂN CA, VĂN HOÁ VIỆT NAM, CHỐNG NGOẠI XÂM , ĐÁNH TỐNG BÌNH CHIÊM ,LÝ THƯỜNG KIỆT, NÙNG TRÍ CAO, LÝ THÁI TÔNG, CÔ GIANG, CÔ BẮC, TỐNG MỸ LINH, TỐNG KHÁNH LINH, TÔN DẬT TIÊN, TƯỞNG GIÓI THẠCH , MAO TRẠCH ĐÔNG, THẦN THOẠI HY LẠP, CON NGỰA THÀNH TROIE, HÉLÈNE THÀNH TROIE, DANH TƯỚNG PHẠM TU, KHỞI ĐẦU TRUYỀN THỐNG ANH HÙNG BẤT KHUẤT CỦA DÂN TỘC , TIẾN QUÂN CA, QUỐC CA VIỆT NAM, SÀIGÒN , HÒN NGỌC VIỄN ĐÔNG ,THÀNH PHỐ SÀIGÒN , GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG, HÙNG VƯƠNG ,MẠC ĐĂNG DUNG , HAI BÀ TRƯNG, TRƯNG TRẮC ,TRƯNG NHỊ, TÔ VŨ, HOÀNG QÚY, HOÀNG GIÁC, QUANG TRUNG NGUYỄN HUỆ ,NGUYỄN NHẠC, NGUYỄN LỮ, GIẶC NHÀ THANH ,ĐẠI PHÁ QUÂN THANH, LÊ CHIÊU THỐNG NGUYỄN VĂN THIỆU ,NGUỴ QUÂN, NGỤY QUYỀN,
 
 
NEW ENGLAND
– NƠI HOA KỲ LẬP QUỐC -___________________________________

(Tham khảo tài liệu về Lịch sử Hoa Kỳ và trên Internet)
© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật ngày 22.12.2011 theo nguyên bản của tác giả từ SaìGòn .
. Đăng tải lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com