Nhà Ngôn Ngữ Học
Ferdinand de Saussure
(1857-1913)

Nhà ngôn ngữ học Thụy Sĩ Ferdinand de Saussure sinh ngày 26 tháng 11 năm 1857 ở Genf. Cha ông là nhà khoa học tự nhiên Henri de Saussure Thời trẻ, cậu bé Ferdinand đã bộc lộ tài năng và thông thái. Cậu học các thứ tiếng Latin, Hy Lạp, Phạn. Ông học ngôn ngữ học ở Đại học Leipzig năm 1876. Ông có một năm học ở Đại học Berlin. Tại đây ông viết tác phẩm Mémoire sur le système primitif des voyelles dans les langues indo-européenes (Dẫn luận về hệ thống nguyên âm nguyên thủy trong ngôn ngữ Ấn-Âu). Ông bảo vệ tiến sĩ ở Đại học Leipzig năm 1880. Sau đó ông giảng dạy mười năm (1881-1891) ở École pratique des hautes études , Paris nước Pháp. Từ 1891 ông là giáo sư ngôn ngữ Ấn-Âu và ngôn ngữ học so sánh ở Đại học Genf, Thụy Sĩ. Từ 1906, ông bắt đầu giảng dạy Ngôn ngữ học Đại cương và đây chính bộ môn mà Ferdinand de Saussure dồn hết tâm huyết vào nó cho đến khi ông mất vào năm 1913. Ông là nhà ngôn ngữ học nghiên cứu Cấu trúc luận (Strukturalismus) và Tín hiệu luận (Semiotik), là người đặt nền tảng cho sự phát triển của bộ môn ngôn ngữ học trong thế kỷ 20. Ông được coi là cha đẻ của ngành ngôn ngữ học thế kỷ 20.

Giáo trình Ngôn ngữ học Đại cương

Dựa trên các bài giảng của de Saussure tại Đại học Genf, hai cựu sinh viên của de Saussure là Charles Bally và Albert Sechehaye xuất bản vào năm 1916 *Giáo trình Ngôn ngữ học Đại cương Cours de linguistique génerale . Ferdinand de Saussure đưa ra một số các cặp lưỡng phân để làm ranh giới phân định việc nghiên cứu ngôn ngữ. Trong các cặp đó có các cặp như: ngôn ngữ và lời nói; nội tại và ngoại vi. Đây là một giáo trình đã được dịch sang tiếng Việt và rất phổ cập trong giới ngôn ngữ học ở Việt Nam, trong khi đó, nhà ngôn ngữ học A. N. Chomsky còn rất ít người biết đến. Ferdinand de Saussure đã phát hiện bản chất hệ thống của ngôn ngữ và sự quy định lẫn nhau của ngôn ngữ trong một hệ thống. Việc tạo ra cặp lưỡng phân giữa ngôn ngữ và lời nói của de Saussure đã hình thành sự khái quát hóa trong ngôn ngữ. Ông đã vạch ra một phương hướng tiếp cận mới cho việc nghiên cứu ngôn ngữ, đã nâng vị trí nghiên cứu ngôn ngữ lên ngang tầm với những lĩnh vực nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn đương thời.*/ F. de Saussure. Giáo trình Ngôn ngữ học Đại cương. NXB Khoa học xã hội, 1973

© Tác giả giữ bản quyền .
. Cập nhật trên Newvietart.com ngày 24.10.2011 theo bản gởi của tác giả từ Sài Gòn.
. Đăng tải lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com