TÁC GIẢ
TÁC PHẨM
. Sinh 13-11-1946
. Tại Thạnh Phú, xã Hoà Mỹ, huyện Tây Hoà, tỉnh Phú Yên.
. Nông dân và cầm bút.
. Hiện cư trú: đường Duy Tân,P.5,Tp.Tuy Hoà - Phú Yên.

* TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

. BẾP LỬA CHIỀU ĐÔNG(Thơ,1997)
. NGƯỜI KHÔNG GIĂNG CÂU KIỀU(Truyện ngắn, 2004).
-Giải thưởng: Giải nhất cuộc thi truyện ngắn báo Văn Nghệ - Hội Nhà Văn Việt Nam 2006-2007.
VĂN & TRUYỆN

MÓP MÉO THIÊN NHIÊN
MÀU ĐỎ HOA MUA
BÀ “ CÓ NGAY ”
MỘT LÁT TRƯA
TRẦN GIAN MỘT KHÚC
LÊNH ĐÊNH NƯỚC MÂY
TỜ LỊCH GỠ MỖI NGÀY
TOA THUỐC CỦA NGÀI VÔ TẾ ĐẠO SƯ
 


tranh của họa sĩ Pham Kim Bình
TOA THUỐC CỦA NGÀI
VÔ TẾ ĐẠO SƯ

X em toa thuốc của Ngài Vô Tế Đại Sư, tôi rất tâm đắc và xét thấy ai cũng có thể dùng được. Các vị thuốc đều không công phạt, nên tôi mạo muội chép ra đây trình quí vị gần xa, quí vị nào có dùng thì dùng…Việc này nếu Ngài Vô Tế Đại Sư biết được, hẳn cũng vui mừng lắm! Toa thuốc của Ngài như sau :

“ Muốn tề gia, tín bạn, học tập, tu thân…Trước phải dùng 10 vị thuốc của ta mới thành tựu được. Ấy là:

Bụng dạ tốt một khúc

Tâm từ bi một miếng

Ôn nhu nửa lạng

Đạo lý ba phân

Tín hạnh cho nhiều

Trung trực một cục

Hiếu thuận mười phân

Chắc thật một cái

Âm chất dùng trọn

Phương tiện nhiều ít chẳng ngại

Cho 10 vị ấy vào trong “cái nồi lòng rộng” mà sao cháy sem sém, đừng cho nóng quá, cũng đừng cho khô quá, bớt ba phần lửa. Đoạn, đổ vào “cái bình đẳng” mà nghiền tán cho nhỏ rức. Dùng “tam tư” làm bột, thấm với “lục ba la mật”mà vò thành viên lớn bằng hột bồ đề, mỗi ngày ba lần, chẳng luận giờ nào, dùng chất “nước hoà khí” mà đưa thuốc xuống…Nếu y theo đó mà uống thì không bệnh nào mà chẳng dứt!

Toa thuốc này kỵ khắc 7 món như sau:

Lời nói thanh tao mà hành động ô trược

Ích lợi cho mình mà tổn hại cho người

Âm thầm lắp tên đặng bắn lén

Bụng chứa mưu độc

Tiếng cười ghim lấy con dao

Rắn hai đầu

Đất bằng dậy sóng gió

Vậy, phải mau mau phòng ngừa 7 món ấy!

Mười vị trên, nếu có ai dùng trọn, được thượng phước thượng thọ, thành Phật thành Hiền, nếu ai dùng chừng bốn hay năm vị cũng được dứt tội, sống lâu, tiêu tan khỏi hoạn nạn. Bằng như chẳng ai dùng vị nào, về sau ắt hối hận, chừng ấy dẫu có ông Biển Thước, ông Lư Y cũng khó mà liệu trị, vì bệnh đã vào cao hoang không chữa được, dẫu có cầu đảo đất trời, cúng bái thần linh, chỉ là luống công vậy thôi! Huống chi phương thuốc này, người uống khỏi sợ lầm thuốc giả! Vậy sao chẳng chịu uống?”(1).

Ngày trước, cụ Phan Chu Trinh đã từng tha thiết: “ Bất cứ dân tộc nào, bất luận quốc gia nào, dầu vàng dầu trắng, dầu yếu dầu mạnh, đã đứng cạnh tranh hơn thua với các dân tộc trên thế giới, thì chẳng những thuần sức mạnh mà thôi, mà phải nhờ có đạo đức làm gốc nữa, nhất là dân tộc nào đã bị té nhào xuống, nay muốn đứng lên khỏi người đè lên trên, thì cần phải có một cái nền đạo đức vững chãi hơn dân tộc đang giàu mạnh hơn mình”(2).

Lời của cụ Phan Chu Trinh hô hào củng cố đạo đức là rất cần thiết cho mọi người, và toa thuốc của Ngài Vô Tế Đại Sư có thể góp một phần tham dự… “Vì thế giới có thể tốt đẹp và trong sạch chỉ khi nào đời sống của chúng ta tốt đẹp và trong sạch”(3).

Vấn đề đạo đức cho mỗi cá nhân là quan trọng, toa thuốc của Ngài Vô Tế Đại Sư là toa thuốc của phương Đông, không tác hại gì đến tạng phủ truyền thống tốt đẹp của dân tộc, nên ai ai cũng dùng được toa này!

Chú thích :

(1) Theo “Quy nguyên trực chỉ”

(2) Đạo đức và Luân lý ( Phan Chu Trinh)

(3) “For the world can be good and pure, only if our lives are good and pure” (Vivekananda)


trong " Trần Gian Một Khúc "
© Tác Giả giữ bản quyền .

tải đăng ngày 27.12.2007.
TRANG CHÍNH TRANG THƠ CHUYỂN NGỮ BIÊN KHẢO NHẬN ĐỊNH ÂM NHẠC