Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn MớiTÂM THƯ VỀ CHUYỆN TẬP ĐOÀN VIỆT GIAN

NGUYỄN XUÂN PHÚC NGUYỄN THỊ KIM NGÂN

DÂNG BÁN ĐẤT ĐAI CHO TẦUNgày 04 tháng 6 năm 2018,A nh Tr. Mến,


Hai ngày nay tôi tự cảm thấy vô cùng bứt rứt với tin thời sự liên quan đến chuyện nhượng bán đất nước 99 năm cho bọn Tầu Bắc phương, ở những vùng Vân Đồn (Bắc) Vân Phong Khánh Hoà (Trung) và toàn thể hải đảo Phú Quốc của Cục Chính Trị , Nhà Nước và Quốc Hội ta.

Nước Cộng Hoà Chủ Nghĩa Việt Nam qua sự lèo lái anh minh của Đảng Cộng Sản ta đã từng thông qua những Báo Cáo, những Nghị Quyết của lần lượt rất nhiều Ban Chấp Hành Trung Ương, rất nhiều Đại Biểu Đảng :


Từ :


.Với những thắng lợi giành được trong thế kỷ XX, nước ta từ một nước thuộc địa nửa phong kiến đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa, có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội. Đất nước ta từ một nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu đã bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá.


Hoặc :


.. Hai là, đổi mới phải dựa vào nhân dân, vì lợi ích của nhân dân, phù hợp với thực tiễn, luôn luôn sáng tạo.

( Trong : Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng)


Rồi :


- điều 4. Mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm 2011 – 2015 :

1. Mục tiêu tổng quát trong 5 năm tới là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát triển kinh tế nhanh, bền vững; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; tăng cường hoạt động đối ngoại; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. (Trong : NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM )

Rồi :

- Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. (trích : 2- Mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu quan trọng và nhiệm vụ trọng tâm trong 5 năm 2016 - 2020  )

hoặc : Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững hòa bình, ổn định. (Trong : NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII)

Và thì là : …. vv... và vv ...(kể ra không xuể được nổi).

Nhân dân Việt Nam nói chung và riêng tôi nghe, đọc và hiểu (lẽ cố nhiên hiểu theo tầm mức của mình chứ làm sao hiểu nổi những hậu ý) thì thấy rất ư là “tuyệt vời “ và rất “hồ hởi phấn khởi “ với những quyết định sáng suốt của các vị đại biểu đảng ta và theo qúa trình của ngày tháng cũng phải nhìn nhận là có những điểm đạt tiến bộ khả quan như sự ổn định chính trị – xã hội hoặc an ninh, phát triển kinh tế (+,-) và ít nhiều về phát huy dân chủ hoặc đời sống vật chất của nhân dân … chỉ riêng cái gọi là xây dựng hệ thống chính trị trong sạch thì phải nói thực ra Đảng ta còn phải “ tăng cường, kiên quyết, kiên trì... ” thêm ngàn vạn lần nữa .

Thôi thì những chuyện bẩn thiểu hàng ngày về Nhũng lạm, biển thủ, buôn gian bán lận …. từ một thiểu số bọn gian manh cho đến các vị quan ở khắp nơi, khắp cấp, và bọn này chỉ chờ cơ hội thuận lợi là chuyển tiền bạc, đưa con cái của họ ra nước ngoài sống. Chuyện nhũng lạm từ “nóc nhà xuống đến nền nhà “ đã khó tài nào chấp nhận nhưng không thể so sánh được với việc nhượng bán đất nước 99 năm cho bọn Tầu Bắc phương, ở những vùng Vân Đồn (Bắc) Vân Phong Khánh Hoà (Trung) và toàn thể hải đảo Phú Quốc, của Nhà Nước và Quốc Hội ta .


Tôi suy nghĩ mãi mà cũng không thể tìm ra được những câu để tạm trả lời :


Tại sao Nhà Nước Ta lại chọn VÂN ĐỒN, VÂN PHONG, PHÚ QUỐC ???


Tại Sao lại chọn ĐÚNG VÀ THỜI ĐIỂM NÀY ??? thời điểm mà bọn Trung Cộng đang thực hiện cái gọi là "Phương Án Vành Đai và Con Đường" hay là Con Đường Tơ Lụa Mới của  Tập Cận Bình . (Một sự Trùng hợp hay một sự Cố Ý ???)


- Tại Sao Bộ Chính trị Trung Ương Đảng ta lại ép buộc Quốc Hội phải khẩn cấp thông qua Luật nhượng bán đất nước 99 năm này ???


và còn rất nhiều câu hỏi tại sao nữa anh Tr. ạ.


Qua qúa trình lịch sử của các nước mà điển hình là của Trung quốc : Trung quốc dưới thòi nhà Thanh phải bắt buộc ký kết hiệp ước Nam Kinh vào năm 1842 để nhượng bán Hong Kong cho thực dân Anh sau khi thất trận trong cuộc chiến tranh Nha phiến . Việt Nam ta chưa xảy ra chiến tranh với Trung Cộng và cũng chưa hề thua một trận chiến nào với Trung Cộng - kể cả cuộc chiến năm 1979 mà Đặng Tiểu Bình muốn “dạy cho Việt Nam một bài học“ , chắc anh và nhân dân Việt ta cũng biết nước Việt Nam ta vào những năm 1979 là những năm thật khó khăn vì sự phong tỏa kinh tế của bọn Mỹ … nhưng Quân đội Nhân dân Anh hùng ta cũng kiên quyết đánh đuổi được bọn Hồng quân xâm lược Tầu – Ngày nay, Việt Nam ta chưa thua trận nhưng qúy vị Chủ Tịch, Thủ Tướng, Trung Ương , Bộ Trưởng, Thứ Trưởng, Dân Biểu … ĐÃ CHUẨN BỊ KÝ HIỆP ƯỚC NHƯỢNG BÁN VÂN ĐỒN, VÂN PHONG, PHÚ QUỐC cho Tầu.


Nói tới đây tôi lại chợt nghĩ đến một hiệp ước khác nữa , cũng 3 vùng đất … đó là 3 TỈNH MIỀN TÂY NAM KỲ (Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên) mà bọn thực dân Tây đã buộc Triều Đình Huế phải ký kết giao cho chúng và tôi cũng nghĩ đến một vị anh hùng dân tộc : Cụ Phan Thanh Giản sau khi thành mất đã uống thuốc độc tự sát . Có “vị dân biểu” nào trong “Quốc Hội” ta đã nghĩ tới điều mà cụ Phan đã dám làm sau khi qúy vị bấm nút “đồng ý“ chưa và có vị nào nghĩ đến việc “tự xử“ chưa nhỉ ??????


Nghĩ suy về các địa điểm như Vân Đồn Văn Phong, Phú Quốc làm tôi liên tưởng đến với những quá trình lịch sử địa lý : Hải cảng đầu tiên của nước Đại Việt ta, chiến công của Trần Khánh Dư phá quân nhà Nguyên (Tầu) ... và còn biết bao nhiêu di tích chiến thắng Tầu phù ở vùng đất Quảng Ninh này , mỏ than, Bái Tử Long … Vân Đồn và Hải Nam không xa xôi cho lắm mà chỉ cần vài phút máy bay, một giờ tầu thủy là Hồng quân sẽ tràn ngập Vân Đồn rồi Hải Phòng rồi vào tới Ba Đình Hà Nội vào “đoàn tụ” với bọn Việt Gian.

Đây là những con số mà Nhà Nước ta VẼ cho người dân như tôi bắt buộc phải nuốt :

. Ước tính (chỉ cần ước tính thôi nhé) Nhà nước ta sẽ thu được khoảng 1,9 tỷ USD từ thuế và phí, 2,1 tỷ USD từ các nguồn thu từ đất, Bắc Vân Phong (Khánh Hoà) Nhà nước sẽ thu được khoảng 1,2 tỷ USD từ thuế và phí, 1 tỷ USD từ các nguồn thu từ đất, và Phú Quốc khoảng 3,3 tỷ USD từ thuế và phí và các nguồn thu từ đất. Nếu tiền này nếu có thực thì không hiểu tiền thu này sẽ đi về đâu , những ai sẽ được chia chác rồi chuyển vào ngân hàng nào ở Mỹ, Pháp, Anh, Đức , Liên Sô ??? và chuyện “lợi đơn, lợi kép và chắc chắn, từ 3 đặc khu này, bức tranh nền kinh tế Việt Nam sẽ có được những gam màu rực rỡ” theo bài viết trên báo điện tử quangninh.gov.vn đâu chưa thấy mà người dân chỉ nhìn được các con số khổng lồ do Nhà Nước Ta VẼ này trên các báo cáo của các cơ quan, các báo chí tuyên truyền ... (than ôi lại báo cáo, lại nghị quyết, lại luật lệ …???)

Một việc tôi cũng cần phải nói ra với anh : Tháng 6 năm 2014, Formosa đề nghị cho phép lập “Đặc khu kinh tế gang thép Vũng Áng Hà Tĩnh ” với Ban Quản lý “trực thuộc Văn phòng Chính phủ”  . Formosa còn đề nghị: Thiết lập cơ chế bảo hộ ngành thép. Ưu đãi cân đối ngoại tệ trong phạm vi hạng mục kinh doanh. Trực tiếp vay vốn từ các tổ chức tài chính nước ngoài. Miễn thu thuế khấu trừ tại nguồn. Miễn thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị và nguyên vật liệu... Thậm chí “được cắt đất để bán cho khoảng 15.000 nhân viên mà nếu tính cả thân nhân thì khoảng 60.000 người nhằm xây dựng một thị trấn”. ( http://www.thesaigontimes.vn/116684/Formosa-Ha-Tinh-doi-lap-dac-khu-Vung-Ang.html) qua sự kiện, này tôi cũng chắc chắn rồi đây qua việc bán 99 năm con cháu anh em chúng ta có còn được biết, được đặt chân đến nơi đây hay không hay là Vân Đồn, Văn Phong, Phú Quốc sẽ bị đổi sang ba cái tên Tầu nào đó , người dân ở đây nếu là người gốc Việt (giỏi lắm là 10%) sẽ phải nói phải học tiếng Trung, tóc sẽ “thắt bím“ và “đồng trụ chiết, giao chỉ diệt “ và 90% dân số sẽ là người Tầu từ Trung quốc di cư sang phải không anh ?

Tới đây tôi cũng phải lên tiếng ngợi khen Đảng và Nhà nước do ông Nguyễn Tấn Dũng ( cho dù cũng chắng “trong trắng“ cho lắm) chỉ riêng về 2 việc trong “triều đại“ làm Thủ Tướng của ông ta : Ít nhiều cũng có một tý phát triển quốc phòng quân sự và đối kháng một tý với Trung quốc trong các cuộc tranh chấp ở Biển Đông để khéo léo một tý giữ được hòa bình, ổn định cho nước ta.

Nhưng hiện nay với ngài  Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân (hay là Vô ?) Phúc Thời gian cho thuê đất đặc khu 99 năm không phải là vấn đề mấu chốt”, ông Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng  “ Chủ trương của Đảng, Hiến pháp đã có, giờ nhiệm vụ của chúng ta là luật hoá ...”... và những ông bà dân biểu Quốc hội quyết tâm ấn nút mà đại diện là bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân  ( là Kim Ngân nên chắng lạ gì về chuyện Mê Tiền như Mê Trai ) “Quán triệt quan điểm, chủ trương là ban hành luật này theo nguyên tắc quyết tâm triển khai thực hiện và không thể bàn ra” … thì Trung quốc chẳng cần phải bắn 1 phát súng nào trong bước tiến thôn tính Việt Nam mà qúy ông bà này cũng đã hạ quyết tâm phát động công trình “Dọn tổ để đón phượng hoàng Trung quốc ”

Các ông bà Thủ Tướng, Bộ Trưởng, Dân Biểu , Ủy Viên Trung Ương quên mất những câu Bác Hồ khi còn sinh tiền đã từng dạy bảo chúng ta : Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một; sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi.

Hoặc : Trung với nước, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Tôi lại nghĩ : Mình thật qủa là khờ khạo khi còn tin các vị trong Cục Chính Trị Trung Ương, trong Chính quyền Nhà Nước, trong các Uỷ Ban Nhân Dân các Tỉnh Thành, trong Quốc hội vì thực tế ngay cả trong Đảng Ta họ chỉ để tượng Bác làm cái bình phong cho họ trong những mưu toan cá nhân và gia đình họ thôi chứ họ đâu còn là những người Cộng Sản Việt Nam Chân Chính gì nữa !

Họ cũng chẳng cần đếm xỉa đến "Các vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước" (Hồ Chí Minh) hoặc những anh hùng liệt sĩ của Quân đội Nhân Dân ta đã bỏ mình để bảo vệ đất nước tại Hoàng sa Trường Sa và cuộc chiến bảo vệ biên giới ở Lạng Sơn, Lào Cai, Cao Bằng năm 1979 .

Một điều mà suốt hơn 40 năm nay tôi không tin khi những người ở miền Nam di tản vượt biên năm 1975 sống tại hải ngoại luôn thường rêu rao : Việt Cộng Bán Nước .

Hôm nay, tôi phải tự hỏi lòng : Phải chăng các ông bà Thủ Tướng, Bộ Trưởng, Dân Biểu , Ủy Viên Trung Ương đang thực tâm Bán Nước cho Trung quốc không? Nhưng vẫn còn chút hy vọng là đa số những người đảng viên CS Việt Nam không nghĩ đến chuyện Bán Nước như tập đoàn Vô Phúc Kim Ngân.

Câu Hỏi cuối cùng của tôi trong lá thư viết cho anh này là :

Đến lúc nào thì Nhà Nước và Quốc Hội ta Nhượng Bán vô thời hạn toàn thể lãnh thổ Việt Nam từ Bản Giốc cho tới Cà Mau cho Trung Quốc cho nó xong luôn cái chuyện dài Bán Nước Việt Nam ?


Tâm sự còn dài viết ra làm sao cho hết được ý chỉ biết tạm kết thúc là thư bằng lời than thở :


Ôi tội thay cho đất nước Việt Nam của tôi

Tội thay cho Nhân Dân Việt Nam tôi.


Thân chào anh.


Troyes, 04 tháng 6 năm 2018.
. Cập nhật ngày 07.6.2018 theo nguyên bản của tác giả .

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004