Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới
NGƯỜI KHÔNG ĂN
H ội người cao tuổi bầu chủ tịch mới. Trưởng ban tổ chức lên chỉ đạo hội nghị:

- Để hội ta hoạt động theo đúng quỹ đạo của một tổ chức quần chúng trong khóa tới, chúng tôi đề nghị: Các hội viên sáng suốt lựa chọn người có TÀI, ĐỨC, VẸN TOÀN vào chức vụ chủ tịch hội người cao tuổi của thôn nhà. Có ai ứng cử không? (Không cần nhìn, nói nhanh): Không có ai ứng cử! Tôi xin đề cử những người có tên sau ra tranh cử:

   1 - Cụ: Nguyễn Chí Tài, nguyên cán bộ Trung Ương mới nghỉ hưu – Người giàu kinh nghiệm lãnh đạo. Hội ta sau này nhất định  đi đúng đường lối của cấp trên!

   2 - Ông Phan Công Đức: Đại tá về hưu – Người giỏi việc quân sẽ đưa hội ta vào khuôn khổ, nền nếp nhất xã!

   3 - Cô Trần Thanh Vẹn: Vợ Liệt sỹ rất nhiều thành tích chỉ đạo phong trào “sinh đẻ kế hoạch” những năm qua.

   4 - Anh Lê Liêm Toàn : Một người nhiệt tình, xốc vác nên mọi phong trào thi đua đều thành công rực rỡ!

Im lặng! Trưởng ban hùng hồn:

Trong danh sách này có đủ thành phần: “Nam, phụ, lão, ấu” lại thể hiện cả “Tài, Đức, Vẹn, Toàn” và “Chí, Công, Thanh, Liêm”… Chúng ta bầu lấy một.

Nhiều tiếng rì rầm:

- Sáng suốt đấy!

- Thật là đường lối!

Hội trường lại lắng xuống.

 

- Còn có ý kiến nào khác?, Trưởng ban hỏi:

- Tôi có ý kiến.

- Vâng mời cụ Đồ!

- Tiêu chí của hội người cao tuổi là “Sống vui – Sống khỏe – Sống có ích” cơ mà?

- Cụ Đồ nói chí phải!

-  “Lý thuyết chỉ là màu xám…!”

- Người già đâu cần “quân lệnh như sơn”!

- “Trên bảo dưới không nghe”rồi, còn đẻ đái gì mà kén người có kinh nghiệm chỉ đạo sinh đẻ kế hoạch!

- “Gìa tìm nơi yên tĩnh, nhường trẻ chốn lao xao”! mới thành lão tráng chứ! Xông pha, xốc vác thế nào được?

Trưởng ban lúng túng:

- Các cụ cứ bình tĩnh! Đây mới là dự kiến sáng suốt của lãnh đạo thôi! Lá phiếu bầu của các cụ mới là quyết định!

- Dự kiến sáng suốt kiểu gì mà tầm nhìn hẹp thế! Giới thiệu nhân sự không khác gì “Thầy bói xem voi”

- Bởi vậy mới phải đưa ra tập thể?

Lại có nhiều tiếng ồn ào bàn tán sôi nổi:

- Mỗi ông trong danh sách đề cử chỉ được  một mặt…! Chả ông nào TOÀN, VẸN!

- Chưa cán bộ nào CHÍ CÔNG!

- Có ông quan nào THANH LIÊM?

- Ông nào lãnh đạo cũng như nhau cả!

- Thời buổi này “Thằng to ăn miếng to, thằng bé ăn miếng bé”!

- Không ăn thì mẻ cũng chêt”!

- Kiếm đâu ra người không ăn?

- Làm gì có người không ăn?

 Phó Ngang nói to:

- Có đấy!

Trưởng ban chỉ đạo vội vàng:

- Mời ông giới thiệu cho một người?

- Thiếu gì!

- Ai vậy?

- “Người nấp sau nải chuối, xem gà khỏa thân”!

- !!!...   cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HưngYên ngày 16.5.2017

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004