Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới


BA ĐIỀU KHÓ

THREE DIFFICULT THINGS


VOCABULARY = TỪ VỰNG


Thi hành = to execute

Tên nghiện rượu = drunkarMột hôm, anh nhà quê kia ngồi một mình nghĩ ngợi. Có một ông Thần Ác hiện lên nói rằng:

- Nhà người không cần suy nghĩ cho lắm. Nếu nhà ngươi không làm được một trong ba điều nầy, thì ta sẽ giết nhà ngươi. Vậy nhà ngươi phải thi hành gấp lệnh của ta. Điều thứ nhứt: Giết mẹ nhà ngươi. Điều thứ hai: Giết em nhà ngươi. Điều thứ ba: Uống rượu.


One day, sitting alone a peasant was thinking. There was a Bad Deity appeared and said:

- You do not need to think too much. If you cannot do one of these three things, I will kill you. So you must execute my order in a rush. First thing: Kill your mother. Second thing: Kill your younger brother. Third thing: Drink.


Nói xong, ông Thần Ác biến mất. Anh ta nghĩ: “Mẹ ta đã khó nhọc sinh ra ta, lẽ nào ta giết? Em ta với ta là ruột thịt, ta không nỡ giết. Chi bằng ta uống rượu.


After saying, the Bad Diety disappeared. He thought: “It’s very difficult for my Mom to born me, there is no reason for me to kill her. My younger brother and I are brothers by birth; I don’t have the heart to kill him. It would better for me to drink.


Từ đó, anh ta bắt đầu uống rượu. Theo thời gian anh thường say sưa và trở thành tên nghiện rượu mỗi ngày. Và một hôm, anh uống quá say; mẹ và em khuyên can anh bỏ rượu; anh nổi nóng, bèn lấy dao chém chết cả hai người.


Thus, he began to drink liquors. With the time he was often drunk and became a drunkar everyday. And one day, he was too drunk; his mother and younger brother advised him to quit drinking; he got very upset, then he took the big knife and chopped both of them to death.. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HoaKỳ ngày 09.4.2017.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004