Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới

SƠN TINH - THỦY TINH

EXPLANATION = GIẢI THÍCH

Sơn Tinh = Mountain Devil/King

Thủy Tinh = Sea Devil/King

King Hùng Vương, XVIII = the last king of Hùng Vương

Dynasty

VOCABULARY = TỪ VỰNG

Đẹp tuyệt trần = unsurpassably beautiful

Băn khoăn = to be in divided mind

Ngà = tusk

Cựa = spur

Hồng mao = red hair

Cơm nếp = sweet rice

Bánh chưng = square sweet rice cake

Rước dâu về = to escort the bride home

Phép thuật = pháp thuật = magic, supernatural powerH ùng Vương thứ 18 có một người con gái tên gọi Mỵ Nương, sắc đẹp tuyệt trần. Mỵ Nương được vua cha yêu thương rất mực. Nhà vua muốn kén cho nàng một người chồng thật xứng đáng.

King Hùng Vương, XVIII, had a daughter named Mỵ Nương who was unsurpassably beautiful. She was highly loved by her king father. The King wanted to select for her a really worthy husband.

Một hôm có hai chàng trai đến xin ra mắt nhà vua để cầu hôn. Một người ở vùng núi Ba Vì, tuấn tú và tài giỏi khác thường. Chàng chỉ tay về phía đông, phía đông biến thành đồng lúa xanh, chỉ tay về phía tây, phía tây mọc lên hàng dãy núi. Nhân dân trong vùng gọi chàng là Sơn Tinh.

One day there were two suitors requesting to meet the king. One of them who lived in the region of Ba Vì Mountain was handsome and extraordinarily talented. He pointed his hand to the east, it transformed to green rice field, and to the west, it became a range of mountains. The people in this region called him Sơn Tinh.

Còn người kia ở tận mãi miền biển Đông, tài giỏi không kém: Gọi gió, gió đến; hô mưa, mưa tới. Chàng này tên gọi Thủy Tinh. Một người là chúa của miền non cao, một người là chúa của vùng nước thẳm; cả hai đều xứng đáng làm rể vua Hùng cả.

Living far away in the East Seat the other one who, was not less talented than the other suitor, called the wind, the wind came, and asked for the rain, the rain dropped. This young man was called Thủy Tinh. One was the lord of the high mountain region, one was the lord of the blue sea region; both were worthy of being King Hùng Vương’s sons-in-laws.

Vua Hùng băn khoăn, không biết nhận lời ai, từ chối ai. Nhà vua cho vời các quan Lạc hầu vào bàn mà vẫn không tìm được kế hay. Cuối cùng vua phán rằng:

- Hai người đều vừa ý ta cả, nhưng ta chỉ có một người con gái, biết gả cho người nào? Bởi thế, ngày mai, nếu ai đem đồ sính lễ đến đây trước gồm một trăm vần cơm nếp, hai trăm cặp bánh chưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao thì được rước dâu về.

King Hùng Vương was in divided mind as to whom he accepted and to whom he refused. The King convened a Lạc Hầu conference, but there was no good solution. Finally the King ordered:

- I’m pleased with both of you, but I have only one daughter. Therefore, tomorrow whoever came first with wedding presents—including one hundred rolls of sweet rice, two hundred pairs of square sweet rice cake, an elephant having nine tusks, a rooster having nine spurs, a horse having nine red hair—will be granted to escort the bride home.

Sáng hôm sau Sơn Tinh đã đem đầy đủ lễ vật đến trước và được phép đưa dâu về núi. Thủy Tinh đến sau, không lấy được vợ, đùng đùng nổi giận, đem quân đuổi theo, một hai đòi cướp Mỵ Nương.

The next morning Sơn Tinh already arrived with complete wedding presents and was permitted to escort the bride to his mountainous region. Coming late, Thủy Tinh who could not get the bride was very upset and led his troops to pursue Sơn Tinh and his bride; Thủy Tinh persisted in taking back Mỵ Nương.

Thủy Tinh hô mưa, gọi gió, làm thành giông bão, đùng đùng rung chuyển cả trời đất, dâng nước sông lên cuồn cuộn tiến đánh Sơn Tinh. Nước ngập lúa, ngập đồng rồi ngập nhà, ngập cửa.

Thủy Tinh commanded the rain and wind which became a violent storm shaking the whole region; and he made the water level of the river to increase torrentially in pursuing and fighting against Sơn Tinh. The water covered rice plants and fields, then flooded houses and dwellings.

Sơn Tinh không hề nao núng, dùng phép bốc từng quả đồi, dời từng dãy núi chặn đứng dòng nước lũ. Nước dâng lên bao nhiêu, Sơn Tinh lại làm cho đồi, núi mọc lên bấy nhiêu. Hai bên đánh nhau ròng rã mấy tháng trời liền; cuối cùng Thủy Tinh đuối sức, phải rút quân về.

Sơn Tinh who never flinched used his magic to heighten each hill, to move each range of mountains to hold the torrent. The more the water level was augmented, the more Sơn Tinh made hills and mountains growing. Both of them continued to fight each other for months; at the end Thủy Tinh exhausted and he had to withdraw his troops.. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HoaKỳ ngày 01.4.2017.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004