Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới
CHÙA THANH QUẢ VÀ SỰ TÍCH VỊ LONG THẦN
   Chùa Thanh Quả do nhân dân bôn thôn : Sinh Quả, Sinh Liên, Minh Kha và Tê Quả (huyện Thanh Oai) xây dựng để thờ Phật từ năm 256 trước Công Nguyên

Theo lịch sử, nhà chựa đã trải qua nhiều lần bị phá và trùng tu lại :

- Lần thứ Nhất do tướng Mã Viện nhà Hán phá năm 43 trươc Công Nguyên.

- Lần thứ hai do tướng Cao Biền nhà Đường phá vào thế kỷ thứ 8.

- Lần thứ ba do quân Minh tàn phá vào thế kỷ 15

- Lần thứ tư do quân Pháp tàn phá vào năm 1947

Các lần trùng tu lớn là năm Canh Tuất (1670) năm Nhâm Ngọ (1882) nhân dân đúc chuông tạc tượng . Gác chuông chùa Thanh Quả có những viên ngói mũi hài đời Lý đến nay còn tôt. .Lần tu tạo gần đây nhất là năm 1988.

Chùa thờ Phật và Đức Long thần Già lam chõn tể húy là Ngô Long sinh tại làng Thanh Quả. ngày 4 thang Tư năm Giáp Tý (294 trước Công nguyên hóa ngày Một tháng Mười Một năm Giáp Thìn (254 trước Công Nguyên) tại chựa Hàm Chõu

Để tỡm hiểu sự tớch của vị Long thần, tụi đó về thăm chựa Thanh Quả được sư thầy Đàm Võn cung cấp cỏc tư liệu, qua đú thấy rừ vị Thỏnh Ngụ Long cú quan hệ với cỏc chựa Cầu Đụng, chựa Hàm Chõu (nay là chựa Hàm Long trong nội thành Hà Nội)

Xin được phộp giới thiệu

Bản thần tich viết :

Thời xa xưa, nước Nam sơ khai đó có đế vương là Kinh Dương vương họ Hồng Bàng trị vì phương Nam. ễng sinh ra Lạc long quân. Lạc long quân húy là Sùng Lãm , lấy con gái Đế Lai là Âu cơ sinh ra trăm người con trai . Một hôm vua bảo vợ “Ta là giống Rồng, nàng là giống Tiên thủy hỏa khác nhau khó lòng đoàn tụ” Bèn từ biệt nhau, vua đem 50 con về Nam, phong con trưởng là Hùng vương để nối ngôi vua . Hùng vương lên ngôi, đặt tên nước là Văn Lang truyền ngôi đến Hùng Duệ Vương được 18 đời , cộng là 2622 năm. Thời Hùng vương lập kinh đô ở Phong châu gọi là Lạc đô, quan chức là Lạc hầu, Lạc tướng.

Vào thời Hùng Duệ vương (tức đời Hung vương thứ 18) có ông Ngô Tín đến huyện Thanh Oai xã Thanh Quả làm nghề bốc thuốc,chữa trị bệnh nhân được nhiều người khen ngợi. ễng lạp gia đỡnh ở đõy , chuyờn nghề làm thuốc cứu dõn

Vợ chồng Ngô Tín ở với nhau lõu năm mà vẫn chưa có một lần thai nghén, hai vợ chồng lại càng chăm làm điều thiện để mong Trời Phật chứng giám. Một hôm, ông nắm nghỉ ở tĩnh viện trước nhà bỗng thấy mây ngũ sắc rực rỡ sáng tỏa khắp nơi. Trên một tầng hoa sen có viên đại quan ngồi, hai bên có phù tá đứng hầu. Viên đại quan gọi ông lại và nói rằng “ Ta phụng mệnh nhà Phật báo cho ngươi biết cơ đồ vua Hùng đã ở vào cuối thời, đang cần người phù tá. Nên đặc mẹnh sai Thần long giáng thế để giúp nước cứu dân . Thấy nhà ngươi chăm làm điều thiện, lại chí nhân,chí nghĩa nên cho làm con nhà ngươi”

Quả nhiên sau đó phu nhân có thai, đến tháng thứ 13 thì sinh con trai, Ngày sinh là ngày 4 tháng 4 năm Giáp Tý , hôm đó trời đẹp , hương sen theo gió thoảng quanh phòng, mây lành tụ khắp nơi trên điện vũ. Sau ba tháng, nhớ lời thần mộng, ông bà đặt tên con là Long và chú ý dạy dỗ. Khi Ngô Long lên 8 tuổi, ông đưa con đến học thầy Lỗ tiên sinh quả nhiên học hành đều hơn người, lại biết giao du cùng bè bạn Năm Ngô Long lên 12 tuổi, chẳng may cha mẹ cùng qua đời

Chịu tang cha mẹ xong, Ngô Long đến phủ Phụng Thiên nghỉ tại một quán nhỏ trong thôn Đức Môn thuộc khu Hậu Nghiêm gọi là quán Đông Kiều, trước quán cú dũng nước sông Tô chảy qua. Từ đấy, ụng đi thăm một số nơi trong phủ Phụng Thiờn. Đến thụn Hữu Nghiêm thuộc phường Phục Cổ có một cái quán nhỏ bên đường, Ngô Long vào nghỉ trong đó, Tại đây , ông đề lên vách quán bài thơ :

Dịch là : Hôm nay tăm tối mai bừng sáng

Mắt trần ai biết Rồng uy linh

Gió mây gập hội tung hoành

Cỏ cây muôn vật tươi xanh vui hòa.

Đêm hôm đó , các vị trưởng lão của 4 giáp đều mơ thấy một viên quan cưỡi ngựa đến bảo rằng “Xã cỏc ngươi có Long thần chân tể tới, sao không lại bái yết” Mọi người đều mơ màng đi theo chân ngựa tới quán Quả nhiên họ thấy trong quán ánh sáng huy hoàng rực chiếu, trên vách quán có một bài thơ khẩu khí khác thường, lại thấy một thiếu niên đang ngủ say, diện mạo giống như người trong mông . Mọi người sụp xuống làm lễ, tiếng động làm cho Ngô Long tỉnh giấc, thấy nhiều người ngồi xung quanh lấy làm lạ bèn hỏi “vì cớ gì mà các bô lão ngồi ở đây?” Các bô lão thưa rằng “theo lời thần mộng nên dân xã biết Ngài là Long thần đến ở đây, vậy xin Ngài đến nhà trưởng lão để chúng tôi nuôi dưỡng”

Ông bảo “Ta đến đây nghỉ tại quán , vậy thì cứ tu sửa lại quán cho ta ở” Nhân dân đã góp tiền, góp công làm lại quán để ông ở đó, hàng ngày ông ra sức học hành, luyện võ. Từ đó, tài đức của ông ngày càng mở rộng, tấn tới. Nhân dân nhờ thế mà an khang thịnh vượng, sinh tài phát lộc

Ba năm sau, Ngô Long đã 14 tuổi, gập lúc Hùng Duệ vương hạ chiếu chọn một người văn võ toàn tài. Ông nghe chiếu rất mừng bèn dự thi , ngay khoa thi đầu tiên ông đã trúng cử.

Tiên đế Lạc Long Quân báo mộng cho Hùng Duệ vương rằng “Đức Phật hoàng thiên đã đặc mệnh cho Ngô Long giúp sức, cần phải trọng dụng người ấy” Tỉnh giấc, vua Hùng gọi hỏi người đã trúng tuyền, quả có tên Ngô Long nên mừng lắm, phong vượt cấp là Tham tán Binh sự. Một năm sau, lại phong là Đề đốc giám sát kiêm Chưởng quốc sự. Sau hai năm lại phong là Thái bảo kiêm Chưởng quốc sự

Từ khi Ngô Long làm việc, nhân dân bốn phương đều yên vui , như vậy là do triều đình biết chọn hiền tài nên có triều chính như vậy

Công việc ở triều đình ổn định , ông dâng sớ xin được về thăm quê quán . Vua phê chuẩn và cấp gấm vóc tiền bạc binh sĩ voi ngựa theo hầu. Ông mang cả về Sinh Quả dựng lại nhà từ đường, mở yến tiệc vui với dân, Sau đó sai người đến phường Phục Cổ ,xây lại cái miếu gọi là cung Khánh Hội

Lúc này có giặc Hồ Lô từ Quảng Xuyên xâm lấn Hoan Châu Vua lệnh cho Long công tiến quân diệt giặc. Ông phụng mệnh đi, quả nhiên dẹp được giặec Hồ Lô, đất Hoan Châu trở lại thanh bình . Vua được tin rất mừng ban chiếu cho ông ở lại trấn giữ .

Hùng Duệ vương tuổi đã cao chỉ cú 2 công chúa là công chúa Tiên Dung đã gả cho Chử Đồng tử, hai vợ chồng tu tiên về trời không giúp gì việc đời. Con gái nữa là công chúa Mỵ Nương đã gả cho Tản Viên Sơn thánh, cũng là người nhà trời giáng thế, có tài cải tử hoàn sinh . Vua Hùng biết Tản viên sơn thánh là người có tài, có ý muốn nhường ngôi nhưng Tản viên sơn thánh từ chối, chỉ xin hiệp cùng Long công giúp triều đình giữ nước.

Bấy giờ có Thục Phán biết Hùng Duệ vương chưa có người kế vị nên rắp tâm xâm lược , đã tập trung 30 vạn quân chia hai đường thủy bộ sang đánh

- cử 15 vạn quân đi đường sơn cước qua Tuyên Quang vào Văn Lang

- lại cử 15 vạn quân đi đường Bể qua cửa Thần Phù, vào sông Đằng, sông Nhị

Tướng sĩ thuyền xe rầm rộ làm mọi người rất kinh hãi

Vua nghe tin vời Tản viên Sơn thánh vào hỏi kế, Sơn thánh tâu rằng :

- Xin cử Long công vì ông ta là phúc tướng, một trung thần đã từng dẹp giặc ở Hoan Châu, thống nhất được Nam Sơn , đức đáng kính trọng, oai phong tỏa khắp , đúng là một tướng trụ cột của quốc gia . Đức Vua nên giao trách nhiệm chống giặc cho Long công , bọn giặc sẽ không đủ sức chống lại đâu.

Vua cho vời Long công đến, phong làm Tiết chế thủy bộ Đại nguyên soái và cho hai tường vốn là Tả Hữu kiên thần, em của Sơn thánh giúp sức

Ngô Long nhận các tướng, vâng mệnh đem 20 vạn tinh binh chia làm hai đường thủy bộ đánh giặc.. Ông cùng các tướng sĩ giáp công một trận đánh phá quân giặc, đỏnh cho tan tác như chim lạc vào rừng, vũ khí chúng vất lại cao như núi. Dân cư trở về làng vui vẻ làm ăn. Vua nghe tin rất mừng, hạ chiếu gọi về, lệnh cho các Bộ chuẩn bị lễ khải hoàn.

Được lệnh của vua gọi về, ông cho toàn quân trở về. Khi qua Hoan Châu quân dân địa phương ai cũng muốn chen lên phía trước mừng ông . Quân sĩ nghỉ lại, ụng đến thăm cung Khánh Hội và nghỉ lại ở Hàm Châu ba ngày.

Ngày Một tháng Mười Một , trong lúc vui trên tiệc , ông đọc bài thơ

Sống làm danh tưóng, hóa làm thần

Hương hỏa lâu bền tại xã dân

Cung Khánh Hội lưu nơi tế lễ

Ta về cửa Phật mãi mãi xuân

Hóa ra bài thơ đó cũng là bài thơ tuyệt mệnh, khi đang yến tiệc vui ca , đột nhiên mây mù đột khởi, làm cho cung trướng tối đen, ngày cũng như đêm, trên cung thất có xung khí hào quang, lại có con rồng vàng từ trong trướng nhảy ra bay lên không trung. Sau một chớp mắt những tiếng sấm sét làm mây tan , trời lại trong sáng, quân sĩ vaò trong trướng của ông thấy Ngài đã hóa.

Ngày hôm đó, phó tướng thảo biểu tấu báo tin dữ về triều, vua xem biểu tấu lấy làm thương tiếc cấp phát vàng bạc gấm lụa , đặc mệnh cho các quan tới nơi ông hóa để làm lễ.

Sau lễ tang, vua phong cho Ngô Long là Thượng tướng. Biết ông là dòng dừi nhà Phật nên đã hạ chiếu cho sửa chữa chùa và dựng tượng Long thần ỏ gian bên trái Tam Bảo, chuẩn y cho các quan địa phương hàng năm vào hai kỳ xuân thu đến tế tại hai chùa Hàm Châu và Thanh Quả . Vua còn hạ chiếu phong Ngô Long làm Thành hoàng làng hai nơi này.

Về chức tước của ông, ngoài chức tước lúc sinh thời ông còn được phong thêm là Khuông phụ quốc Thượng đẳng thần . Về sau vua còn hạ chiếu chỉ trong cả nước , nơi nào có chùa đều phải có tượng Long Thần.. Từ đấy tiếng tăm linh ứng khắp nơi song lòng người vẫn tập trung ở hai nơi là Thanh Quả và Hàm Châu (chùa Hàm Long xưa)

Từ khi Ngô Long hóa thần, đã có nhiều linh ứng thể hiện như sau

-Sau khi ông hóa được ba ngày, tại quán Đông Kiều thôn Đức Môn liên tục đêm nào trong quán cũng tỏa ra ánh hào quang làm mọi người sợ hãi. Các bô lão đến quán làm lễ cầu xin thì được thần báo mộng rằng : “Quán ấy có bảo khí trung linh , phải đổi quàn làm chùa sẽ được phúc” . Dân làng nghe theo xây quán thành chùa gọi là Chùa Cầu Đông. lại đúc tượng Long Công làm thành hoàng. (nay vẫn cũn tại phố Hàng Đường cú chựa Cầu Đụng và đỡnh Đức Mụn thờ Ngụ Long)

Trải qua cỏc triều đại, thỏnh Ngụ Long đều phự tỏ đất nước và được ban khen

- Hồi nhà Tiền Lê, vua Lê Đại Hành trong ngày khai quốc đã đến chùa Thanh Quả, gia phong chữ Phúc.

- Thời Lý Thái Tổ ra Thăng Long, nhà vua lại sắc cho các chùa phải có tượng Long Công ở bên trái tòa Tam bảo.

- Thời Trần Anh Tông, dựng tượng tại núi Yên tử tập hợp nhiều sa môn giảng kinh, thấy tôn thần là người hết lòng vì nước, lại hóa tại chùa chính thực là phật tử nên đã tâu vua gia phong là Già Lam chân tể

Cỏc đời vua sau đều cú linh ứng phự trợ quốc gia

Ngày giỗ của Thánh mẫu, thánh phụ là Mười ba tháng Bảy

Ngày sinh của Thượng đẳng thần là ngày Bốn tháng Bốn

Ngày hóa của Thượng đẳng thần là Mồng Một tháng Mười Một

Hoàn tất thần phả ”


Theo sư cụ Thích Đàm Vân trụ trì chùa Tê Quả cho biết : Bản thần phả này viết bằng chữ Hán, sau có cụ Phạm Đồng gia tâm công đức, phiên dịch ra quốc ngữ , giao lại cho nhà chùa để giới thiệu với thập phương


Sưu tầm tại thôn Tê Quả
Tháng 8 năm 2009. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 10.6.2015.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn