JONATHAN SWIFT
và Tác Phẩm
"QUI LIVE DU KÝ" (*)
(Gulliver's Travels)
bất hủ của ông

* Ghi chú: tựa cuốn sách trong bài viết ghi chính xác là "Qui Live Du Ký"

Trích Hồi Ký 60 năm chơi sách, chương VI
© Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ Sài Gòn ngày 11.12.2012.
. Đăng Tải Lại Xin Vui Lòng Ghi Rõ Nguồn Newvietart.com