TRÍ QUANG TỰ TRUYỆNTHÍCH TRÍ QUANG
THÍCH TRÍ QUANG


© Cập nhật ngày 12.05.2012 trên Newvietart.com
theo nguyên bản của tác giả do nhà văn Tuệ Chương Hoàng Long Hải đánh máy lại