Tụng Kinh
Đại Báo Phụ Mẫu Trọng ÂnChùa Yên Phú- Hà Nội ngày 14- 7- 2011 Âm lịch. Tại Phật đường thơm vôi mới, cả nghìn Phật tử tham dự lễ Vu Lan báo hiếu. Sau lễ nghi thanh tịnh, Thượng toạ Thích Thọ Lạc giảng kinh Đại Báo Phụ Mẫu Trọng Ân.

Và tiếng tụng kinh báo hiếu của buổi lễ này, vang thôn cùng xóm vắng, thị thành, bản xa…

Kinh Đại Báo Phụ Mẫu Trọng Ân kể rằng:

Một hôm, Phật cùng đại chúng rất đông, đi về phía Nam, thấy đống xương khô, chất cao như núi. Ngài sụp lạy đống xương khô ấy.

Mọi người kinh ngạc.

A- Nan bạch Phật vì sao?

Phật nói:

- Đống xương khô ấy, hoặc là ông bà hay cha mẹ ta, của ta ngàn muôn ức kiếp trước. Bởi thế, nay ta chí thành kính lễ.

Phật bảo A- Nan phân biệt xương đàn ông và đàn bà.

Nan chịu.

Phật nói:

Xương trắng nặng hơn là xương nam giới. Xương nhẹ và có sắc đen là xương nữ giới. Lúc sống phụ nữ nhiều lần sinh nở, nuôi con thơ, tổn hao khí huyết, mỗi kỳ sinh, máu đặc trong mình chảy ra sáu đấu, con bú tám thùng sáu đấu sữa ở trong thân, giảm bớt tinh anh…

Phật tử nghe, bừng xót thương mẹ cha.

Phật nói tiếp về sự hình thành thai nhi, chín tháng mười ngày, sinh nở đớn đau, cái chết rình rập...

Phật dạy mười điều ghi nhớ công ơn từ mẫu bằng hình tượng mẹ mang nặng đẻ đau và nuôi con bú mớm, tã lót, thương yêu, nhường cơm ăn, áo mặc, đau lòng khi con hư đốn, không học làm người, rượu chè, cờ bạc, đánh giết lẫn nhau…

Đại chúng nghe xong cảm động, thương xót công đức mẹ cha.

Họ lạy Phật và sám hối.

Cầu xin Phật dạy:- Làm sao có thể báo ân phụ mẫu?

Phật bảo nếu có kẻ cắt hết thịt mình hoặc hơn thế… cung nuôi cha mẹ, cũng không báo hiếu nổi công cha mẹ.

Đại chúng hốt hoảng, bạch Phật hết lòng chỉ giáo cách đền ơn báo đáp.

Phật dạy:

- Những quân bất hiếu. Chết đoạ địa ngục. Muốn đền ơn nghĩa, hãy sám hối ăn năn, sống cho tử tế, chăm học, chịu làm, làm những việc thiện, lợi ích cho mình và cộng đồng, giữ nhà, giữ đất, giữ phong tục đẹp, chăm sóc, thăm hỏi mẹ cha, không dầy vò, chửi giả, không chờ lúc chết, cúng bái xôi thịt, đốt vàng mã, ngựa giấy, nhà giấy, xây mả thật to, tốn đất trồng lúa…

Muốn đền ơn nghĩa mẹ cha, nên chép Kinh này, kính biếu đó đây, cho nhiều người tụng quanh năm, tụng cả cuộc đời.

Kinh này là Kinh Đại Báo Phụ Mẫu Trọng Ân.


Chùa Yên Phú- Tổ đình Kim Liên mùa Vu Lan
Ngày 4- 7 (Âm lịch) 2011.

_________________________________  
© Tác giả giữ bản quyền.
. Đăng tải theo nguyên bản của tác giả từ Hà Nội ngày 14.08.2011.
Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com