Cầu Siêu Cho Các Nạn Nhân
Sóng Thần Nhật Bản 14h ngày 18- 3- 2011. Tại chùa Yên Phú- Hà Nội, Thượng toạ Thích Thọ Lạc đã tổ chức lễ cầu siêu cho các chân linh sóng thần Nhật Bản và cầu an cho những người dân Nhật Bản đang kiên cường khắc phục hậu quả thảm hoạ động đất, sóng thần.

        Vượt rét hại và mưa lạnh, chư Hoà thượng, Đại đức, Tăng Ni, Phật tử đã về chùa Yên Phú đông đủ, nhất tâm hướng lên Tam Bảo cầu siêu, cầu an và gửi những đồng tiền nhỏ, cầu mong các chân linh siêu thăng tịnh độ và những người dân Nhật Bản sớm trở lại cuộc sống bình thường.

       Thượng toạ Thích Thọ Lạc, trang nghiêm, thanh tịnh, lễ cầu nguyện Bồ Tát Quan Âm cứu khổ cứu nạn và cùng Phật tử tụng kinh Phổ Môn, A Di Đà, trì tụng thần chú vãng sanh tịnh độ, Bát Nhã Ba La Mật…

       Trong khoảnh khắc, ngôi chùa cổ nhất Thăng Long- Hà Nội vang lên sức mạnh nội lực của muôn người tụ hội:

       “Cúi xin đấng sáng chói, đấng có trí tuệ sáng chói, đấng siêu thoát thế gian, bậc Sư tử vương, bậc Bồ Tát vĩ đại! Xin Ngài hãy ứng nghiệm chân ngôn, trì tụng chân ngôn, làm cho chân ngôn linh nghiệm.

       Đấng Tối Thắng, hỡi đấng Tối Thắng! Xin Ngài phát huy sức mạnh thần thông tự tại. Xin Ngài phát huy sức mạnh đại tự tại.

       Đấng không ô nhiễm, đấng xa rời trần cấu, đấng có thân hình không ô nhiễm! Hãy đến, xin Ngài xuất hiện.

      Đấng Tự Tại trong đời! Xin Ngài hãy trừ độc tham lam, trừ độc sân hận, trừ độc ngu si tham ái,, trừ sạch phiền não nhiễm ô.

       Đấng Sư Tử vương! Xin Ngài xuất hiện, tiến lên, hãy tiến lên.

       Đấng Giác Ngộ, Xin Ngài làm cho chúng sinh giác ngộ.

       Đấng có đầy đủ lòng Từ! Chúng con muốn được thấy Ngài, lạy Ngài. Xin Ngài ban cho an vui hạnh phúc, mọi điều mong ước đều được thành tựu.

       Bậc Thành Tựu đệ nhất! Xin ban cho con Thiền định an vui, sức mạnh vô cùng.

       Đấng Thành Tựu vĩ đại! Người mặc giáp đen, mình choàng da hổ, tay cầm hoa sen, tay cầm kim cang, tay cầm pháp loa giác ngộ mọi người, tay cầm tích trượng chiến đấu và cũng chiến thắng, bên tả thì có mãnh thú, bên hữu lại có Sư tử trợ lực. Xin ban cho con an vui hạnh phúc.

     Thật linh nghiệm, thần chú thật linh nghiệm, thần chú của đấng Toàn Năng thật là linh nghiệm.

                     Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát.”

                                            (Kinh Phổ Môn)

        Đó là lời Phật dạy chúng sinh trên hai nghìn năm trước, được mọi người trì tụng, rất linh nghiệm.

        Sự linh nghiệm không phải từ trên trời rơi xuống.

        Sự linh nghiệm ở nơi chính nội tâm mỗi chúng ta.

     Khi bạn đọc to lên, ngân nga những ngôn từ chan chứa ánh sáng Từ Bi và Trí Tuệ mà Đức Phật trao lại cho chúng sinh, nhằm khai mở năng lực sống bên trong của mỗi con người, bạn sẽ được sức mạnh trí tuệ và lòng can đảm, từ bi, cùng cộng đồng cứu khổ, cứu nạn.

       Sức mạnh nội tâm từ bi, trí tuệ, sẽ đẩy lùi các thế lực ma, đẩy cái xấu, cái ác, bóng tối vô minh, u sầu, lo sợ, tiến tới Thiền định, an vui, bình tĩnh vượt qua tai nạn.

          Nhất là khi muôn người cùng hội tụ một sức mạnh Đại Bi thì đó là sức mạnh Thần Thông, Vi Diệu để đẩy lùi tai hoạ.

        “Này Tinh Tú! Hãy xuất hiện, xuất hiện để tiêu trừ tai hoạ đen tối, làm cho bầu trời trong sáng, an lành, thật an lành”.

                                          (Tiêu tai kiết tường thần chú)

        Trước thảm hoạ động đất sóng thần Nhật Bản, cả nhân loại đang tập hợp Tâm Đại Bi, nhằm đẩy lùi tai hoạ cho loài người.

           Bạn đang ở đâu trên trái đất đang gặp thảm hoạ này, hãy trở về với lời dạy của Đức Phật, làm cho bầu trời trong sáng an lành, thật an lành.

 
_________________________________

 

© Tác giả giữ bản quyền.
. Đăng tải theo nguyên bản của tác giả từ Hà Nội ngày 19.03.2011.
Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com