MỘT GIẢI OSCAR CHO TỘI ÁC
© Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ Sài Gòn ngày 06.03.2011.
. Đăng Tải Lại Xin Vui Lòng Ghi Rõ Nguồn Newvietart.com