MỘT KỶ NIỆM HÃI HÙNG 

Trong Những Mảnh Trời Khác Biệt
Tuyển Tập Truyện Ngắn 17 Tác giả
do Tiếng Quê Hương xuất bản tại Virginia Hoa Kỳ 2010 - giá bán 20 Mỹ kim .

Địa chỉ liên lạc :
P.O.Box 4653 - Falls Church - VA 22044


. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả trong Những Mảnh Trời Khác Biệt do Huy Sơn Dương Thuận gởi từ Hoa Kỳ ngày 27.10.2010.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com.