LỄ VU LAN         Đạo Phật truyền vào nước ta, đã tặng dân Việt “Tháng Bảy mùa báo hiếu Lễ Vu Lan”. Truyền thống báo ân  báo hiếu trong tiết Vu Lan tháng Bảy đã in đậm trong lòng những người con Phật và dân tộc Việt Nam:

        “Tiết Vu Lan bâng khuâng nhớ Cha công dưỡng dục

           Mùa báo hiếu bùi ngùi thương Mẹ đức cù lao”

        Ngay đầu tháng Bảy, các ngôi chùa Việt Nam đã cùng Phật tử rộn rịp chuẩn bị nghi lễ Vu Lan. Tiếng chuông chùa rơi nhẹ thinh không, rót vào lòng người nỗi nhớ tình thương thông hai cõi Âm- Dương.

       Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy tất cả những ai muốn làm người tử tế phải có lòng từ hiếu. Trước hết vì cha mẹ sinh mình ở đời hiện tại và cả bảy đời trước, và thập loại chúng sinh đã tử nạn khổ đau bởi chiến trận và lẽ vô thường dâu bể.

          Cứ đến ngày rằm tháng Bảy là ngày chư Phật hoan hỷ, chư tăng tinh tiến tu hành mùa kiết Hạ, Phật tử dâng trăm thức ăn ngon lành lên chùa làm lễ cầu nguyện cho cha mẹ hiện tại sống lâu trăm tuổi, cha mẹ bảy đời được siêu thăng tịnh độ, lên cõi trời, cõi người, và báo ân, xá tội vong nhân, cầu siêu thoát cho cô hồn thập loại chúng sinh.

       Kinh Vu Lan bồn kể ngài Đại Mục Kiền Liên, một trong mười vị đệ tử xuất sắc của Phật, nắm được lục thông, muốn đền ơn cha mẹ. Ngài dùng mắt đạo soi xét thế gian, thấy mẹ dưới Âm phủ bị làm quỉ đói, không ăn uống được gì, da bọc xương, tiều tuỵ. Mục Liên thương mẹ, lấy bát cơm dâng mẹ. Nhưng cơm chưa vào miệng đã hoá than hồng, mẹ không thể ăn. Mục Liên xót xa kêu gào thảm thiết, chạy về bạch Phật. Phật bảo mẹ ông căn tội kết sâu, một mình sức ông, không làm gì được. Ông tuy có hiếu, tiếng ông kêu gào, các Thánh trên Trời, các Thần dưới Đất, cõi tứ Thiên Vương đều không biết. Vậy ông phải nhờ Tăng chúng mười phương cùng những phép cứu tế mới giải thoát kẻ mắc kiếp nạn.

      Phật bảo Mục Liên cùng Tăng chúng mười phương đến rằm tháng Bảy là ngày Tự tứ, sắm trăm thức ăn, năm thứ quả cây, chậu nước tắm gội, hương dầu, đèn nến… để trong một mâm rồi đem cúng giàng đại đức chúng tăng, ở khắp mười phương.

       Vì ngày hôm ấy, các vị Thánh Tăng có vị đang ngồi Thiền định trong núi. Có vị đã được, bốn quả đạo rồi, có vị kinh hành ở dưới gốc cây. Có vị đã được lục thông tự tại, giáo hoá những người Thanh Văn, Duyên Giác. Có vị đã chứng Bồ Tát đại Nhàn ở trong đại chúng… Các vị đều cùng một lòng giới hạnh trong sạch, giữ đạo Thánh Tăng, công đức tuyệt vời, đọc chú cầu nguyện trước Phật cho cha mẹ bảy đời và các chân linh giải thoát.

      Ngài Mục Liên làm theo lời Phật dạy, ngày rằm tháng Bảy, thân mẫu của ngài được thoát tội.

       Mục Liên bạch Phật về sức mạnh công đức của ngôi Tam Bảo và uy thần của các chúng Tăng, đã giải thoát khổ cho cha mẹ và các chân linh, nên các đời sau cũng vâng theo phép này.

      Phật hoan hỷ cho phép ngày rằm tháng Bảy hằng năm trở thành ngày Lễ Vu Lan báo hiếu.

        Câu chuyện ngài Mục Kiền Liên báo hiếu ít nhiều tôi đã biết. Nhưng chỉ sau khi đựơc dự “Đại lễ Vu Lan báo hiếu” rất trang trọng và linh thiêng, đầy sức mạnh công đức và uy thần Phật Thánh Tăng tại chùa Yên Phú, tôi mới hiểu rõ điều linh diệu về ngày Lễ Vu Lan.

        Phật dạy một mình Mục Kiền Liên- dù có phép lục thông, dù có hiếu hạnh hơn người, thì cũng không cứu nổi mẹ, mà phải nhờ sức mạnh Tăng chúng mười phương và lễ nghi cúng dường trước Tam Bảo mới giải thoát được cho các âm hồn.

       Bởi thế, ngày Lễ Vu Lan, nhất thiết phải được tổ chức trong các ngôi chùa. Xưa nay, nhiều ngôi chùa làng đã vắng bóng, nên người dân Việt Nam theo truyền thống, vẫn dâng mâm cỗ tại nhà cúng cầu siêu chân linh cha mẹ và các cô hồn ngày Lễ Vu Lan.

        Tại chùa Yên Phú đang xây dựng, lần đầu tiên trong đời, tôi được tham dự Lễ Vu Lan đúng nghi lễ Đức Phật dạy.

       Đầu tháng Bảy, Thượng toạ Thích Thọ Lạc đã cùng các Phật tử dọn dẹp, sửa sang Tam Bảo trên tầng chùa đang xây và chuẩn bị cầu siêu tiếp độ, cúng dừơng các chân linh.

     Ngày Lễ Vu Lan được Thầy chọn 12-7- 2010 (Âm lịch).

       Tinh mơ lễ cầu tiếp các chân linh về chùa Yên Phú.

     Buổi chiều, các Thầy long trọng tổ chức nghi lễ cầu siêu tiến cho chư vị lịch đại tổ sư, và phổ độ cho các chân linh gia tiên, cửu huyền thất tổ lịch đại tông thân của chư vị Phật tử, cùng các chiến sĩ trận vong và đồng bào tử nạn, cầu quốc thái dân an.

      Hoà Thượng Thích Thanh Đàm, Trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Tỉnh Ninh Bình đã về chùa Yên Phú chứng minh và thực hiện nghi lễ long trọng này. Bởi nghi lễ phá cửa địa ngục, xá tội vong nhân, cần có vị cao tăng mới thực hiện được.

       Sau lễ qui y cho các chân linh, cả ngàn Phật tử đã cùng Thầy Thích Thọ Lạc tụng kinh Vu Lan cầu siêu cho các chân linh trước mâm cỗ cúng dường đủ trăm thức ăn ngon và hoa trái vườn nhà.

      Phật Pháp cao siêu rất nhiệm màu. Những câu thần chú vang ấm hai cõi Âm- Dương.

       Nước mắt tôi rơi cùng tiếng chuông, tiếng mõ, tiếng tụng kinh cầu nguyện và tiếng các sư thầy gọi cô hồn thập loại chúng sinh. Tôi khóc? Hay các chân linh trong tiểu thuyết Lệ Chi Viên của tôi tụ về bên tôi mà khóc?

         Rồi tiếng tụng niệm kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa tiễn các chân linh về thế giới an lành: “Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc… không có già chết, cũng không có cái hết già chết… Bồ Tát y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa nên không sợ hãi, xa hẳn mộng tưởng điên đảo, đạt tới cứu kính Niết Bàn… Yết đế, yết đế ba la yết đế, ba la tăng yết đế, Bồ Đề tát bà ha…” đã thức tỉnh hồn tôi thanh thản lại.

          Cả ngàn Phật tử dự lễ Vu Lan cùng chung cộng cảm giải thoát tâm linh, được dẫn dắt bởi nghi lễ cầu siêu, báo hiếu, mà Đức Phật đã dành tặng chúng ta, chỉ có thể diễn ra ở các ngôi chùa mỗi năm một lần vào mùa Vu Lan rất nhiệm màu.

        Đây là một hạnh phúc lớn mà những người con Phật được quỳên hưởng thụ. Tôi bỗng chạnh lòng đau khi nghĩ đến một số làng quê, chòm xóm hiện còn thiếu vắng một ngôi chùa để được thực hành và thụ hưởng niềm hạnh phúc tâm linh trong kiếp người hữu hạn.  


Hồ  Gươm mùa Vu Lan- 2010
© Tác giả giữ bản quyền.
Đăng tải theo nguyên bản của tác giả gởi từ Hà Nội ngày 24.08.2010.
TÁC PHẨM CỦA MAI THỤC CHỈ ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TRÊN NEWVIETART.COM Ở HẢI NGOẠI

Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com