Sáng ngày mồng 1 Tết KỶ SỬU 2009


  Chú tiểu thấp nhang, khấn Phật :

  - Nam mô A DI ĐÀ PHẬT , con cầu Phật phù hộ cho những người thân cùng bằng hữu của con mãi mãi được khoẻ mạnh và hạnh phúc.

  Phật nói :

  - Chỉ cho 4 ngày thôi.

  Chú tiểu :

  - Thế thì con xin Phật cho họ được khoẻ mạnh và hạnh phúc trong những ngày muà xuân , những ngày muà hè , những ngày muà thu , những ngày muà đông.

  Phật nói :

  - Chỉ cho 3 ngày.

  Chú tiểu :

  - Nếu chỉ được 3 ngày thì con xin cho họ được khoẻ mạnh và hạnh phúc trong ngày hôm qua , ngày hôm nay và ngày mai.

  Phật nói :

  - Cho 2 ngày thôi.

  Chú tiểu :

  - Như vậy con xin cho họ được khoẻ mạnh và hạnh phúc ngày hôm nay và ngày mai.

  Phật nói :

  - Chỉ 1 ngày.

  Chú tiểu :

  - A Di Đà Phật.

  Phật hỏi :

  - Như vậy là ngày nào ?.

  Chú tiểu :

  - Con xin Phật cho họ được mạnh khoẻ và hạnh phúc từng ngày.

  Phật cười :

  - TỐT LẮM ! NHỮNG NGƯỜI THÂN VÀ BẰNG HỮU CUẢ CON CŨNG NHƯ NHỮNG NGƯỜI ĐỌC ĐIỆN THƯ NẦY SẼ ĐƯỢC KHOẺ MẠNH VÀ HẠNH PHÚC MỖI NGÀY.

  Chú tiểu :

  - Nam Mô A DI ĐÀ PHẬT.