TÁC GIẢ
TÁC PHẨM

HOÀNG LONG
ĐOẢN VĂNMÈO VÀ CHUỘT

MÈO VÀ CHUỘT


Ngày xửa ngày xưa có một con chuột. Một hôm con chuột đang ngủ. Bỗng một con quạ cắp chuột đi, dọc đường con quạ làm rơi con chuột xuống nhà một ông lão già, không ngờ ông ta lại là ông TIÊN, Ông chăm sóc chuột rất đầy đủ. Một hôm chuột đi ra ngoài sau khi xin phép.
Gặp một con mèo, nó sợ chạy về nhà, ông hỏi tại sao nó khóc, nó bảo:
- Con sợ mèo. Ông nói:
- Bây giờ con muốn gì nào?
Chuột nói:
- Con muốn trở thành một con chuột to.
Và ông tiên hóa phép cho trở thành chuột to ngay tức khắc. Chuột xin phép ông lại ra ngoài. Chuột vừa đi vừa hát:
- Ta là...à...à chuột..à...à nhỏ...à... nhỏ nay biến thành chuột to đây, chạy nhanh mèo chẳng bao giờ vồ được.
Mèo nghe thế tức giận đuổi theo chuột. Chuột lại sợ quá chạy biến về nhà, ông Tiên lại hỏi:
- Con muốn gì nữa?
- Con muốn trở thành chúa tể sơn lâm.
Ông Tiên hóa phép trở thành ngay lập tức. Chuột lại ra ngoài vừa đi vừa hát ta là chuột nhỏ nay hóa oá..oá.. thành...ành...chúa tể sơn lâm. Mèo nghe thấy thế cuống cuồng bỏ chạy lấy thân. Chúa tể sơn lâm đuổi theo mèo tới đường cùng gặp tảng đá ngăn chặn mất đường đi. Mèo chuyển đôi mắt long lanh ngay trong đầu và tự bảo:
- Chuyên này chắc mình xong đời rồi.
Chúa tể sơn lâm vội nhìn đôi mắt của mèo chợt nhớ mình là chuột, mèo đuổi bắt mình và chạy như có ma đuổi về nhà ngay lập tức. Ông Tiên đã nói:
- Đã như thế thì làm chuột luôn đi cho rồi.

Kính tặng ông chúa tể sơn lâm.HOÀNG LONG


TRANG CHÍNH TRANG THƠ TRUYỆN NGẮN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC