HOÀI NIỆM VỀ HOÀNG TRÚC LY .Trích từ thi tập NGƯỜI LỚN TỪ BIỆT TRẺ CON
gởi từ Sài Gòn, Newvietart nhận được ngày 28.06.2008.

TỪ VŨ và Ban Biên Tập Newvietart chân thành cảm tạ :

. Cụ Đào Tiểu Tố, thân mẫu,

. Nữ thi sĩ Đinh Hương, em gái,

nhà thơ quá cố Hoàng Trúc Ly

đã ưu ái gởi tặng thi phẩm di cảo NGƯỜI LỚN TỪ BIỆT TRẺ CON .