Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới

Xích Liên (1898-1974)

XÍCH LIÊN LÀ AI ?T rong cuốn Nhà văn Việt Nam hiện đại, do Hội Nhà văn Việt Nam xuất bản năm 1992, ở trang 77 giữa hai mục A159 nói về nhà thơ Vương Linh và A161 nói về nhà thơ Xuân Diệu, là mục A160 chỉ có một cái tên Xích Liên, ngoài ra không có thêm một thông tin gì khác. Vậy Xích Liên là ai? Nếu chú tâm một chút sẽ thấy, ngay trong cuốn sách này ta có thể biết thêm một chút về Xích Liên. Ở trang 230, trong mục Giải thưởng Văn học Hội văn nghệ Việt Nam năm 1954-1955 ta được biết Xích Liên được giải ba, vì bản dịch Bản thoại Lý Hữu Tài (tác giả Triệu Thu Lý). Vậy Xích Liên là cây bút hoạt động trong lĩnh vực dịch văn học.

Xích Liên là một dịch giả người Nam Bộ. Ông tên thật là Nguyễn Văn Tài (anh của họa sĩ Nguyễn Văn Mười), sinh năm 1898 tại làng Long Vĩnh Hựu, Lương Hựu, Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Là một trí thức nông thôn, ông đã có thời kỳ đi tu, mang pháp danh là Sư Thiện Chiếu. Nhà sư Thiện Chiếu đã tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, làm công tác văn hóa tuyên truyền. Đặc biệt ông dịch nhiều tài liệu và tác phẩm văn học tiên tiến trên thế giới, in trên sách báo kháng chiến. Hiện nay trong tay tôi có những tập Vệ quốc chiến (chuyện kháng chiến) của phòng chính trị khu 8, in trên giấy rơm xù xì, mỗi tập 6-100 trang khổ nhỏ 10x15 gồm từ bốn đến năm truyện dịch trở lên, tác phẩm của nhiều nhà văn Xôviết: L.Xôbôlév, A.Platônốv, Bôrit Laverenév, Vax. Grotxman, P.Pavlencô, B.Kavơrin, v.v…

Hòa bình lập lại, năm 1954, dịch giả Xích Liên tập kết ra Bắc. Lúc này ông đã nhiều tuổi. Ông mất năm 1974, được mai táng tại khu A nghĩa trang Văn Điển. Sau khi đất nước thống nhất, di hài ông đã được cải táng đưa về quê xây mộ.. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả ngày 02.9.2016.


VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004