Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới


VÀI ĐIỀU NÊN BIẾT VỀ CUỐN CỔ THƯ 129 TUỔI ĐỜI (1886)

MANG TỰA ĐỀ LÀ

HẠM ĐỘI CỦA THỦY SƯ ĐÔ ĐỐC COURBET

của Đại Úy Hải Quân MAURICE LOIR


Đ ây là một cuốn cổ thư người viết mua được của anh bạn trung thương gia mang ở Pháp về. Lần này người viết chỉ bị anh cứa nhẹ có 200 đô mẽo, nên đã hí hửng rước cuốn cổ thư về vì rất thích biết các chuyện đã xảy ra trong lúc bọn thực dân Pháp

xâm chiếm nước ta. Cuốn sách khổ 12 x 18, dày 371 trang được

nhà xuất bản Berger Levrault xuất bàn ở Paris vào năm 1886.

Ngay đầu cuốn sách có hình chân dung Thủy Sư Đô Đốc Courbet, người mà cái tên đã được thực dân Pháp dùng để đặt tên cho nhiều con phố ở các thành phố như Hà Nội, Hải Phòng, Sài gòn vv… Nội dung cuốn sách là những ghi nhận và hồi ức của tác giả là một Đại Úy Hải Quân vào thời điểm đó.

Sách được chia thành XVI (16) chương như sau đây:

Chương I.- Từ trang 1 tới trang 12 được tác giả viết về đề tài “Từ lúc rời Hà Nội tới lúc bắn phá các thành luy ở Huế”.

Chương II.- Từ trang 13 tới trang 22 nói về việc bắn phá các thành lũy ở cửa Thuận An.

Chương III.- Từ trang 23 tới trang 36 nói về đề tài “Từ Điều Ước ký kết ở Huế tới Hiệp Định Tien-Sin”.

Chương IV,- Từ trang 37 tới trang 54 nói về đề tài “Trước và sau Hiệp Định Tien-Sin cho tới vụ Bắc Lệ”.

Chương V.- Từ trang 55 tới trang 88 nói về đề tài “Từ vụ Bắc Lệ tới lúc hết hạn tối hậu thư”.

Chương VI.- Từ trang 89 tới trang 116 nói về đề tài “Những gây hấn đầu tiên chống lại Trung Hoa. Vu đán phá Kelung. Những ngày đồn trú trên sông Min”.

Chương VII.- Từ trang 117 tới trang 144 nói về “trận hải chiến

ở Fou-Chéou”.

Chương VIII.- Từ trang 145 tới trang 168 nói về việc “tiến chiếm sông Min”.

Chương IX.- Từ trang 169 tới trang 188 nói về việc “sau khi lấy Fou-Chéou, liền chiếm đóng Kelung”.

Chương X.- Từ trang 189 tới trang 208 nói về các “vụ việc xảy ra ở Tamsui”..

Chương XI.- Từ trang 209 tới trang 244 nòi về việc “Phong tỏa Formose”.

Chương XII.- Từ trang 245 tới trang 264 nói về “Vụ Shei-poo”.

Chương XIII.- Từ trang 265 tới trang 290 nói về việc “Phong tỏa lúa gạo”.

Chương XIV.- Từ trang 291 tới trang 318 nói về “việc đánh chiếm quần đảo Pescadores”.

Chương XV.- Từ trang 319 tới trang 346 nói về “thời gian đình chiến và cái chết của Thủy Sư Đô Đốc Courbet”.

Chương XVI.- Từ trang 347 tới trang 358 nói về “Hiệp Ước tái lập hòa bình. Việc di tản khỏi Formose và quần đảo Pescadores, và việc giải tán hạm đội.

Chương này có thêm một đoạn nữa từ trang 359 cho tới trang chót nói về “thành phần của hạm đội ở Viễn Đông”.

Cuốn sách được viết bằng một văn phong trong sáng, sống động khiến người đọc có cảm tưởng như bản thân mình thực sự được dự cuộc trong các sự việc được kề trong sách. Tóm lại, ngoài việc là một “cụ” sách 129 tuổi, cuốn sách còn là một nguồn tài liệu cho những nhà nghiên cứu lịch sử của chúng ta.


Trich Hồi ký 60 năm chơi sách, Chương VI


. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ SàiGòn ngày 09.4.2015.