TÁC GIẢ
TÁC PHẨM


. Sinh quán tại Hà Nội

. Tốt nghiệp các Đại học :

- Đại Học Sài Gòn.

- Đại Học ngoại ngữ Tokyo.

- Cao Học Giáo Dục Đại Học Tokyo.

. Hiện sống và làm việc tại Tokyo Nhật Bản. 


MÙA XUÂN
4

Dương Liễu Chi III

Y y niệu niệu phục thanh thanh
Câu dẫn thanh phong vô hạn tình
Bạch tuyết hoa phồn không phác địa
Lục ti điều nhược bất thắng oanh

Bạch Cư Dị    Cành Liễu (3)

Liễu tơ yểu điệu xanh xanh
Đong đưa trong gió gợi niềm nhớ thương
Hoa rơi như tuyết ngập đường
Cành mềm chẳng đỗ được đàn chim oanh

(20/5/2007)
Dương Liễu Chi IV.

Hồng bản giang kiều thanh tửu kỳ
Quán oa cung noãn nhật tà thời
Khả liên vũ hiết đông phong định
Vạn thụ thiên điều các tự thùy  

Bạch Cư Dị
Cành Liễu (4).

Cầu son quán rượu bên sông
Trên lầu mỹ nữ ngày xuân dần tàn
Đẹp sao mưa tạnh gió hiền
Ngàn cây liễu rũ cành mềm thướt tha

(20/5/2007)
Dương Liễu Chi VII

Diệp hàm nùng lộ như đề nhãn
Chi niệu khinh phong tự vũ yêu
Tiểu thụ bất cấm phàn chiết khổ
Khất quân lưu thủ lưỡng tam điều  

Bạch Cư Dị  Cành Liễu (7)

Long lanh mắt lá đọng sương
Gió đưa yểu điệu cành mềm lưng thon
Xin người bẻ liễu xót thương
Liễu còn non hãy nhẹ nương đôi cành    

(20/5/2007)
Dương Liễu Chi VIII

Nhân ngôn liễu diệp tự sầu my
Canh hữu sầu tràng tự liễu ti
Liễu ti vãn đoạn tràng khiên đoạn
Bỉ thử ứng vô tục đắc kỳ

Bạch Cư DịCành liễu (8)

Liễu cong một nét mi buồn
Thướt tha cành liễu vấn vương nỗi niềm
Bẻ cành dứt mối tơ duyên
Mong gì chắp nối liền cành liễu xưa

(20/5/2007)  


Liễu Chi Từ

Phong tình tiệm lão kiến xuân tu
Đáo xử tiêu hồn cảm cựu du
Đa tạ trường điều tự tương thức
Cường thùy yên tuệ phất nhân đầu

Lý DụcLiễu Chi Từ

Chạnh buồn trước cảnh xuân tươi
Nhớ bao kỷ niệm một thời tuổi xuân
Dường như liễu cũng hiểu lòng
Dịu dàng phơ phất buông trên tóc mình

(20/5/2007)Xuân Ca

Mạch đầu dương liễu chi
Dĩ bị xuân phong xuy .
Thiếp tâm chánh đoạn tuyệt
Quân hoài na đắc tri

Quách Chấn  Xuân Ca

Đợi ai cành liễu bên đường
Mỏi mòn năm tháng gió xuân lại về
Dặn lòng đừng nhớ thương chi
Biết người còn giữ lời thề sắt son ?

(19/5/2007)
QUỲNH CHI phóng dịch
( Tokyo )TRANG CHÍNH ĐOẢN THIÊN TRUYỆN NGẮN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC