TÁC GIẢ
TÁC PHẨM

HỒ VĂN NHU

. Sanh năm 1954
. Nguyên quán Quảng Ngãi.
. Hiện nay cư ngụ tại Tân Sơn - Ninh Sơn - Ninh Thuận.

. Có tác phẩm đăng trên các báo và tạp chí trong nước trước và sau 1975Quyến Rũ tranh của họa sĩ Nguyễn Hoài Hương


GỞI NHỎ


Với riêng em thì thế này, Bé ạ!
Rất dễ thương anh không dối nỗi mình
Em có hay nơi lòng anh bão dậy
Lạnh thấu người đến mất cả niềm tin


Từ em đến anh nghe mình khang khác
Tình Yêu ư? Đất nẻ dẫu mưa nhiều
Cây sắp cằn khô, uống biết chừng nào cho đã khát
Chuyện của muôn đời có nói cũng thừa thôi


Lúc vắng em anh thấy buồn thật lạ
Cứ mỉm cười hoài nhưng chẳng dám làm thơ
Sợ gió ghen tội cho đời chiếc lá
Sợ em buồn… đủ thứ, cả lúc mơ


Đi giữa giòng đời trăm muôn ngàn lối
Cũng riêng tư một lối để đợi chờ
Van em đấy đừng dỗ lòng lừa dối
Để anh trọn đời còn được làm thơ


                           

HỒ VĂN NHU


TRANG CHÍNH ĐOẢN THIÊN TRUYỆN NGẮN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC