TÁC GIẢ
TÁC PHẨM


QUỲNH CHI

. Sinh quán Hà Nội

. Tốt nghiệp các Đại học :
- Đại Học Sài Gòn.
- Đại Học ngoại ngữ Tokyo.
- Cao Học Giáo Dục Đại Học Tokyo.

. Hiện sống và làm việc tại Tokyo Nhật Bản.


 


Quan San Nguyệt

Nhất nhạn quá liên doanh
Phồn sương phục cổ thành
Hồ già tại hà xứ
Bán dạ khởi biên thanh

Trù Quang Hy    Trăng Nơi Miền Quan Ải

Nhạn bay trên những trại quân
Cổ thành thấp thoáng khuất trong sương mờ
Từ đâu tiếng sáo rợ Hồ
Nửa đêm ai oán vọng về ải quan

(28/3/2007)
Quy Nhạn

Tiêu Tương hà sự đệ nhàn hồi
Thủy bích sa minh lưỡng ngạn đài
Nhị thập ngũ huyền đàn nguyệt dạ
Bất thăng thanh oán khứ phi lai  

Tiễn KhởiNhạn Về

Tiêu Tương sao tới lại về ?
Nước trong cát trắng đôi bờ rêu xanh
Tương giang ai oán nguyệt cầm
Gửi theo cánh nhạn hồi âm chăng là ?

(29/3/2007)
Giang Lâu Thư Cảm

Độc thượng giang lâu tư miểu nhiên
Nguyệt quang như thủy thủy liên thiên
Đồng lai ngoạn nguyệt hà như xứ
Phong cảnh y hi tự khứ niên
 

Triệu Lực  Cảm Xúc Trên Lầu Bên Sông

Trời trăng nước .. ý miên man
Lầu cao ngắm ánh trăng trong giữa trời
Vẫn trăng trong, nước liền mây
Mà người cùng ngắm trăng này giờ đâu

(29/3/2007)
Ức Đông Sơn

Bất hướng Ðông sơn cửu
Tường vi kỷ độ hoa
Bạch vân hoàn tự tán
Minh nguyệt quy thùy gia

Lý BạchNhớ Đông Sơn

Đông Sơn lâu lắm chẳng về
Tường vi đã mấy mùa hoa nở rồi
Đầy trời mây trắng còn trôi
Đêm nay trăng sáng về soi nhà nào

(07/4/2007)
Xuân Hứng

Dương liễu âm âm tế vũ tình
Tàn hoa lạc tận kiến lưu oanh
Xuân phong nhất dạ xuy hương mộng
Hựu trục xuân phong đáo Lạc thành

Võ Nguyên HànhXuân Hứng

Mưa phùn vừa ngớt, liễu xanh
Hoa tàn thấy bóng chim oanh chuyền cành
Gió xuân đưa tới mộng lành
Trong mơ theo gió về thăm quê nhà

(07/4/2007)
Tạp Thi

Quân tự cố hương lai
Ưng tri cố hương sự
Lai nhật kỳ song tiền
Hàn mai trước hoa vị

Vương Duy  Tạp Thi

Anh từ quê mới ra đây
Chuyện trong quê chắc chẳng ai biết bằng
Cành mai gầy tựa bên song
Ngày đi đã nở được bông hoa nào ?

(07/4/2007)
Lữ Hoài

Thủy lưu hoa tạ lưỡng vô tình
Tống tận xuân phong quá Sở thành
Hồ điệp mộng trung gia vạn lý
Tử quy chi thượng nguyệt tam canh
Cố viên thư động kinh niên tuyệt
Hoa phát xuân thôi lưỡng mấn sinh
Tự thị bất quy quy tiện đắc
Ngũ Hồ yên cảnh hữu thùy tranh

Thôi Ðồ  Đi Xa Nhớ Quê

Nước trôi hoa rụng vô tình
Đã đưa ngọn gió xuân lành qua đi
Chỉ còn trong mộng tìm về
Trăng khuya soi bóng tử quy trên cành
Thư nhà vắng đã suốt năm
Xuân về mái tóc lại càng bạc nhanh
Không về quê chỉ tại mình
Ngũ Hồ sương khói ai giành chi đâu

(06/4/2007)
Hoài Thượng Dữ Hữu Nhân Biệt

Dương-Tử giang đầu dương liễu xuân
Dương hoa sầu sát độ giang nhân
Sổ thanh phong dịch ly đình vãn
Quân hướng Tiêu Tương, ngã hướng Tần

Trịnh Cốc  Tiễn Bạn

Liễu buông nơi bến giang đầu
Cành hoa lưu luyến khách sầu chia ly
Sáo chiều trong gió vu vi
Tiêu Tương người đến, ta đi về Tần

(19/4/2007)
QUỲNH CHI phóng dịch

( Tokyo )TRANG CHÍNH ĐOẢN THIÊN TRUYỆN NGẮN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC