TÁC GIẢ
TÁC PHẨM


QUỲNH CHI

. Sinh quán Hà Nội

. Tốt nghiệp các Đại học :
- Đại Học Sài Gòn.
- Đại Học ngoại ngữ Tokyo.
- Cao Học Giáo Dục Đại Học Tokyo.

. Hiện sống và làm việc tại Tokyo Nhật Bản.


 


Hoàng Hạc lâu

Tích nhân dĩ thừa hoàng hạc khứ,
Thử địa không dư Hoàng Hạc lâu.
Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản,
Bạch vân thiên tải không du du.
Tình xuyên lịch lịch Hán Dương thụ,
Phương thảo thê thê Anh Vũ châu.
Nhật mộ hương quan hà xứ thị
Yên ba giang thượng sử nhân sầu.

Thôi Hiệu  Lầu Hoàng Hạc

Người đi theo cánh hạc vàng
Còn đây lầu trống bẽ bàng gọi tên
Một đi thôi chẳng ngoái nhìn
Nghìn năm mây trắng mênh mang lững lờ
Hàng cây soi bóng sông xưa
Bờ xa xanh mướt đôi bờ cỏ non
Quê nhà khuất bóng hoàng hôn
Mịt mờ khói sóng trên sông gợi sầu  

(30/3/2007)

Đằng Vương Các

Đằng vương cao các lâm giang chử
Bội ngọc minh loan bãi ca vũ
Hoạ đống triêu phi Nam phố vân
Châu liêm mộ quyển Tây sơn vũ
Nhàn vân đàm ảnh nhật du du
Vật hoán tinh di kỉ độ thu
Các trung đế tử kim hà tại
Hạm ngoại trường giang không tự lưu  

Vương BộtGác Đằng Vương

Gác Đằng cao ngất bên sông
Ngọc đeo chuông đánh nay ngừng múa ca
Sớm mai mây phủ nóc hoa
Cuốn rèm son ngắm mưa qua núi chiều
Đầm soi mây nước phiêu diêu
Sao rơi vật đổi tiêu điều mấy thu
Vương tôn công tử giờ đâu
Ngoài hiên cuồn cuộn sông sâu chảy hoài

(27/10/2005)

Đăng Nhạc Dương Lâu

Tích văn Động Đình thủy
Kim thướng Nhạc Dương lâu
Ngô Sở đông nam sách
Càn khôn nhật dạ phù
Thân bằng vô nhất tự
Lão bệnh hữu cô chu
Nhung mã quan san bắc
Bằng hiên thế tứ lưu  

Đỗ Phủ  Lên Lầu Nhạc Dương

Xưa nghe tiếng Động đình hồ
Nhạc Dương lầu đến bây giờ mới lên
Đông nam Ngô Sở đôi miền
Ngày đêm trời đất dập dềnh nổi trôi
Thư nhà, bạn.. chẳng tới nơi
Thân già bệnh với thuyền côi một mình
Quan san đất Bắc đao binh
Tựa hiên sùi sụt triền miên lệ sầu  

(27/10/2005)

Đăng Kim Lăng Phượng Hoàng Đài

Phượng Hoàng đài thượng phượng hoàng du
Phượng khứ đài không giang tự lưu
Ngô cung hoa thảo mai u kính
Tấn đại y quan thành cổ khâu
Tam sơn bán lạc thanh thiên ngoại
Nhị thủy trung phân Bạch lộ châu
Tổng vị phù vân năng tế nhật
Trường An bất kiến sử nhân sầu

Lý BạchLên đài Phượng Hoàng ở Kim Lăng

Phượng bay trên Phượng Hoàng đài
Phượng đi đài trống sông dài chảy xuôi
Cung Ngô cỏ lấp dấu hài
Mũ xiêm triều Tấn nay vùi gò hoang
Dưới trời ba núi cũng mòn
Giữa sông gò nổi chia giòng chảy đôi
Vì mây che kín mặt trời
Trường An chẳng thấy lòng ngây ngất sầu

(27/11/2005)
QUỲNH CHI phóng dịch

( Tokyo )TRANG CHÍNH ĐOẢN THIÊN TRUYỆN NGẮN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC