TÁC GIẢ

TÁC PHẨMLÊ NGHỊ

 TOẠ VONGNgồi quên dưới cội mai già
Mùa xuân đổ trắng trôi qua khe chiều
Gọi ta là trăng hoang liêu
Gọi em là bến thủy triều mới dâng


NT chiều mùng ba Tết Ất HợiLÊ NGHỊ
TRANG CHÍNH ĐOẢN THIÊN TRUYỆN NGẮN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC