TÁC GIẢ
TÁC PHẨM
BÙI ĐỨC LONG

. Sinh ngày 08 tháng 11 năm 1943
. Tại Giáp Nhị,Thịnh Liệt,Hà Nội
. Trú quán : Sài Gòn

TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

- Buổi trưa về Phú Thọ,ronéo, Sài Gòn 1962
- Thơ Bùi Đức Long, NXB Con Đuông, Cần Thơ 1972
- Tôi luôn như mới bắt đầu, NXB Trẻ, tp HCM, 1998
- In chung nhiều tuyển tập, thơ đã đăng tạp chí Văn,Thời Tập,Văn Học, Hiện Tượng....(trước 1975), Tuổi Ngọc (sau 1975)...tranh của họa sĩ Phan Vũ Khánh
SẦU RIÊNG


Mình tôi gần sóng mơ bờ
Đời con nước cạn mãi chờ viễn khơi
Tình phai áo mộng thiếu lời
Yêu người tôi có một đời sầu riêng.

NHỮNG NHÂN VẬT ẤY

Với Sài Gòn 1958

Xao xuyến tôi
Nàng Quỳnh Như thuở đó
Tôi đã bắt đầu
Thao thức những vần thơ .


Mười lăm tuổi
Tôi mơ chàng Phạm Thái
Cho đến tận bây giờ
Những cuồng mơ thuở ấy
Dọc con đường gió bụi
Nám mặt người
Tơi tả quấn tôi quay ...
BÙI ĐỨC LONGTRANG CHÍNH ĐOẢN THIÊN TRUYỆN NGẮN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC