TÁC GIẢ
TÁC PHẨMHẠ GIAO

Hiện sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh.

Tác phẩm chính:

. Thiên Đường Chiều - tập truyện ngắn.
. Cỏ Biếc - tập thơ.


NHÂN VẬT CUỐI CÙNG


Chiều buồn tênh một mình dạo biển
Sóng trắng hôn lên bước chân trần.
Ngọn gió đi về thổi ngược tóc em
Không anh, ai ghen thầm với chúng?


Em cũng xin mặc khải cho đời
Cầm bút, những nhân vật hư cấu của em
lô nhô ẩn hiện
trên biển sóng đa tình lãng mạn.
Còn anh, nhân vật từ trong đời thực bước vào
thành tiểu thuyết dỡ dang không đoạn kết.
Em chẳng viết được điều gì khi mất anh.
Linh hồn đa cảm đã đánh rơi cây bút
trên tình trường đa mang.
Những mặt chữ cũ nhoè, tan vỡ.
Em không vẽ nỗi nhân vật nào khác nữa
trong các tranh hạnh phúc sau này.


Anh là nhân vật cuối cùng
Là nhân vật không bao giờ sống trong quên lãng.
Và tác phẩm em viết cho anh
Không bao giờ được người ta biết đến
trong sự nghiệp của em.


Biển gào khát tên anh
Em ngậm đau cầm bút
Viết gì?...
Khi anh biền biệt ra đi?...HẠ GIAOTRANG CHÍNH ĐOẢN THIÊN TRUYỆN NGẮN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC