Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới
Mưa Ở Ngã BảyMưa ngang qua chiều Ngã Bảy

Về đây lòng thoáng hắt hiu

Em xưa đâu rồi nào thấy

Quạnh quẻ bóng ai đi về .Buồn lấp trôi sông Hậu-Giang

Kênh Búng Tàu xuôi Mang Cá

Cây cầu nhỏ xoay sang ngang

"Chín Muồi"sao đêm đầy nhớ .Em còn một mình ngồi lặng

Nhớ ai mà quên nụ cười

Bến phà Trà Lồng khách vắng

Con tim bổng dưng ngừng trôi !Tím màu rưng rưng lục bình

Mùa nước cánh đồng chết trắng

Cỏ xanh nấm mộ bên đường

Người đi bỏ sầu rau đắng .Mênh mông bao năm con nước

Nắng dùng dằng rớt về đâu

Ngã Bảy sông trôi xuôi ngược

Trà-Bồng mưa giăng ngẫn ngơ

(sao em có ngẫn ngơ sầu)


(7-2018). Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ ĐàNẵng ngày 03.7.2018.

Quay Lên Đầu Trang

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004