Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới
Nắng Mới


Đừng than khóc em ơi

Nghìn dòng lệ

Của nghìn năm

Chảy suốt mấy nghìn năm


Đồng bào tôi ơi

Dù thịt nát xương tan

Xin đừng khóc

Đừng than van

Không cúi đầu khuất phục


Thôi đừng khóc em ơi

Nương nhau mà đứng dậy

Tay tôi đây

Dù lòng em máu chảy

Tay tôi đây

Dù lòng em tan hoang

Hãy nắm tay tôi

Em nhé

Đừng buồn


Lửa đã cháy phía chân trời hy vọng

Biển vẫn ngày đêm cuộn cuồng dậy sóng


Hãy đứng lên em

Gạt lệ

Mỉm cười

Ta sẽ trở về như thuở mới hai mươi

Hồi sinh đất trời

Gieo mầm tin mới

Hãy lắng nghe tiếng tiền nhân réo gọi


Đừng khóc nữa em ơi

Bình minh tràn nắng mới.cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ SàiGòn ngày 12.6.2018

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004